Afbeelding 
Kim Lecoyer presenteert de inspiratiegids op de slotconferentie van Family Support

Family Support: Ondersteuning van families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering

Gezinnen die geconfronteerd worden met gewelddadige radicalisering weten vaak niet hoe met deze problematiek om te gaan, waardoor ze ontredderd achterblijven. Zo weten ze soms niet bij wie ze terecht kunnen voor hulp en tot welke diensten ze zich kunnen wenden voor ondersteuning en begeleiding. Nochtans spelen gezinnen een belangrijke rol in de strijd tegen de indoctrinatie en rekrutering door gewelddadige extremistische groeperingen. De naasten zijn vaak de eersten die onrustwekkende tekens van radicalisering opmerken. Zij kunnen een luisterend oor bieden en een ondersteunende figuur zijn voor jongeren die met twijfels zitten of gedesillusioneerd zijn. Naast preventie en begeleiding staan gezinnen en actoren op het terrein ook voor de uitdaging om teruggekeerde buitenlandse strijders en hun kinderen op te volgen en te re-integreren in onze samenleving. 

Project 'Family Support'

Hoe kunnen ouders en familieleden die te maken krijgen met gewelddadige radicalisering, best ondersteund worden? Welke initiatieven zijn er al en wat kunnen we leren uit hun ervaringen?

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting werkte Kim Lecoyer voor het kenniscentrum mee aan het project 'Family Support'.

Dit project bestond uit twee luiken:

 

1. Mapping van de praktijken in de ondersteuning van families die worden geconfronteerd met gewelddadige radicalisering.

De vraag naar (een beschrijving van) de praktijken, projecten en initiatieven omtrent de ondersteuning en begeleiding van families die worden geconfronteerd met gewelddadige radicalisering is groot. De Koning Boudewijnstichting heeft het kenniscentrum de opdracht gegeven om de projecten en activiteiten in kaart te brengen die in Brussel en Vlaanderen rond dit thema werken. Voor Franstalig België voerde het CEDEM (Centre d’études de l’Ethnicité et des Migrations, Universiteit van Luik) deze opdracht uit. Deze mapping, in Nederlands en Frans, geeft voor alle regio's van het land een antwoord op "Wie doet wat?" inzake de steun aan families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering.

>> Consulteer de Mapping online
 

2. Gezinsondersteuning bij gewelddadige radicalisering: Een inspiratiegids

Op basis van deze 'mapping' werkten we mee aan vormingen en werkgroepen met experts.

We maakten een diepgaande analyse van de praktijken uit de mapping die eerder werd gepubliceerd, en integreert de lessen die zijn getrokken uit de vormingen en de bijeenkomsten met experten.

Het resultaat is een, eveneens tweetalige, gids van goede praktijken, als inspiratie en met aanbevelingen voor de actoren op het terrein en voor beleidsmakers.

>> Consulteer de Inspiratiegids online

 

Slotconferentie

Deze opdracht maakte deel uit van een breder project van de Koning Boudewijnstichting waarbinnen ook een vorming is gepland, en een internationale eindconferentie.

De conferentie vond plaats op 7 februari 2019 in de Résidence Palace te Brussel.

Kim Lecoyer ging er onze bijdragen aan dit project voorstellen.

 

Onderzoekster: Kim Lecoyer

Looptijd: 15/04/2017 – 31/03/2019

Beeld: campagnebeeld van de Opvoedingslijn die ook vragen beantwoordt van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen.

Afbeelding 
Kim Lecoyer presenteert de inspiratiegids op de slotconferentie van Family Support
Focus 
Contact 
Kim Lecoyer

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kim.lecoyer@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen