Afbeelding 
Cartoon 'Sneeuw' van Sunnerberg Constantin uit tentoonstelling 'Ha ha handicap' van vzw GRIP

In gesprek met personen met een beperking

We denken vaak óver, maar praten zelden mét mensen met een beperking. Wat betekent het concreet om te leven met een functiebeperking, een handicap of een chronische ziekte? Wat is de impact op je gezinsleven? Hoe beïnvloedt je beperking je toekomst, je plannen, je dromen? En hoe kunnen gezinsbegeleiders, vrijwilligers, buren je hier best in begeleiden?

Ben Wuyts, Eric Janssens en Joris Van Puyenbroeck, docenten in de opleiding Gezinswetenschappen, willen deze keer niet louter lesgeven óver, maar ook debatteren mét personen met een beperking over de best mogelijke manier om hen te ondersteunen. En over de vraag of het beleid voldoende rekening houdt met hun vragen en verlangens.

Panelgesprekken

Tijdens twee openlesdagen komen ervaringsdeskundigen aan het woord, personen met een handicap, ouders van, hulpverleners en enkele mensen die het beleid van nabij volgen. Ze blikken kritisch terug op hun al afgelegde traject en leggen uit hoe ze denken over wonen, werken, onderwijs, begeleiding en vrijetijdsmogelijkheden, wat hun verwachtingen zijn, en hun dromen.

Deze personen gaan in gesprek met de derdejaars van de opleiding Gezinswetenschappen. Zo krijgt het theoretisch kader van hun cursus een authentieke, levendige invulling. Informatiestandjes laten het publiek kennismaken met hulporganisaties en ouderwerkgroepen.

Kom gerust meepraten en luisteren

Dezelfde panelgesprekken worden tweemaal georganiseerd: op zaterdag 22 november en maandag 24 november 2014, telkens van 9 tot 16u30 op campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 te Schaarbeek. Deelnemers die niet verbonden zijn aan de hogeschool Odisee betalen ter plaatse 10 euro en krijgen dan ook de syllabus mee. Geef een seintje via info.schaarbeek@odisee.be of bel 02/240.68.40.

Tentoonstelling 'Haha... handicap'

GRIP organiseerde de cartoonwedstrijd 'Haha... handicap' in 2005. De opdracht: "Teken een cartoon waarbij de klemtoon ligt op de grappige, misschien wel schrijnende situaties waarin mensen met een handicap verzeild geraken of de absurde reacties van de omgeving." GRIP daagde cartoonisten dus uit om niet de spot drijven met het hebben van een handicap op zich. Zo'n cartoons zijn er al genoeg.

Te zien op onze campus van 20 tem 27 november 2014.

Zorgende gezinnen: wiens zorg?

Hoe beleven gezinnen met een kind/ouder/broer/zus met een beperking de contacten met school en hulpverleners, maar ook met andere gezinnen en buren? Hoe kunnen we de draagkracht van deze gezinnen versterken? Dat gaat ons allemaal aan. Daarom organiseert Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen samen met de Gezinsbond hierover een studiedag op vrijdag 13 maart 2015. Noteer alvast in je gloednieuwe agenda!

Cartoon: 'Sneeuw' van Sunnerberg Constantin uit tentoonstelling 'Ha ha handicap' van vzw GRIP

Afbeelding 
Cartoon 'Sneeuw' van Sunnerberg Constantin uit tentoonstelling 'Ha ha handicap' van vzw GRIP
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen