Afbeelding 

Gezinsbeleid: boekvoorstelling en lancering online databank

Boekvoorstelling ‘Bemoeien met gezinnen. Gezinsbeleid in Vlaanderen’ en lancering online databank

Bemoeien met Gezinnen als titel doet misschien wat wenkbrauwen fronsen.

We rekenen ons gezinsleven tot de privésfeer waar anderen en zeker de overheden zich niet teveel mee moeten bemoeien. Toch is er veel meer bemoeienis met ons gezinsleven dan we doorgaans denken. Regelgeving en normen ordenen ons familiaal leven. Wetten bepalen wat wel en niet kan inzake partnerschap en ouderschap en welke keuzen we daaromtrent mogen maken. Overheden bemoeien zich wel degelijk met wat ons het meest lief is: hoe we omgaan met onze ouders, onze partner, onze kinderen. En dat gaat heel breed. Ook beleid inzake kinderrechten, de toelage van opvoedingswinkels of het vastleggen van kwaliteitsnormen voor kinderopvang zijn uiteindelijk bemoeienissen van overheden met gezinnen.

Misschien maar goed ook, want er zijn heel wat redenen om dat te doen.

Publicatie en databank

Aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) volgen we al jaren het gezinsbeleid in Vlaanderen op.

Het werk van de voorbije jaren resulteerde in twee producten die we op 20 september 2016 voorstelden:

 

Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen