Afbeelding 
Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen

Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen organiseerde op 29 september 2015 de studiedag 'Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen', samen met UCSIA, de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen (Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen), het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek CeLLO (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen), Een Nieuw Gezin v.z.w. en Stichting Nieuw Gezin Nederland.

Gezinstransities?

Bijna één op de vijf Vlaamse kinderen en jongeren heeft gescheiden ouders. Vaak gaan die ouders een nieuwe partnerrelatie aan en ontstaat een nieuw samengesteld gezin.

Hoe beleven kinderen en jongeren deze transities? Wat hebben zij nodig ? Welke stem krijgen zij wanneer (juridische) beslissingen worden genomen? Wat is de rol van de school en het ruimer netwerk rondom kinderen en ouders ?

Op deze studiedag stelden we vragen en gaven we antwoorden: waar houden we bij ouderschap na scheiding het best rekening mee als we het perspectief van kinderen meenemen?

Lees er meer over in de beleidsaanbevelingen.

Dagindeling

In de voormiddag brachten we een actuele stand van zaken vanuit verschillende invalshoeken. Het sociologische en economische discours, het psychologische en pedagogische verhaal, en de huidige juridische omkadering werden kort geschetst. We keken ook over de landsgrens naar de effecten van het verplichte ouderschapsplan in Nederland. Om vanuit het perspectief van de kinderen te kunnen kijken, lieten we pedagoog en psychotherapeute Claire Wiewauters aan het woord, auteur van het boek 'Een week mama, een week papa? Wat kinderen bij een scheiding écht nodig hebben'.
Daarnaast kwamen onder andere socioloog Dimitri Mortelmans, jurist Frederik Swennen en kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen aan bod.

In de namiddag waren er workshops met actoren uit verschillende terreinen van het werkveld. De deelnemers gingen in dialoog met hulpverleners, onderwijsactoren, juristen, therapeuten, bemiddelaars en beleidsmakers. Zij lieten u kennismaken met manieren om in uw dagelijkse werkpraktijk aan de slag te gaan met kinderen en jongeren in een scheidingssituatie of nieuw samengesteld gezin.

Doorheen de dag lieten we ook de kinderen en jongeren zelf aan het woord. Zij verzorgden ook een workshop.

De kruisbestuiving van de verschillende wetenschapsgebieden, van onderzoek en werkveld, van Vlaanderen en Nederland, leverde nieuwe inzichten op. We leggen de uitkomsten van deze studiedag voor aan de bevoegde beleidsmakers en gaan met hen in debat. 

Praktisch

De studiedag ging door in Elzenveld, in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen.

Meer info

Afbeelding 
Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen
Claire Wiewauters
Contact 
Claire Wiewauters

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: claire.wiewauters@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen