Afbeelding 

Golfbrekers. Een staat van het gezinsbeleid in Vlaanderen 2021

Op woensdagvoormiddag 23 februari 2022 presenteerden we online onze analyse van het gezinsbeleid in Vlaanderen anno 2021 en vroegen we enkele stakeholders om hierop te reageren. Enkele punten die aan bod kwamen:

  • Hoe moet een geïntegreerd gezins- en jeugdbeleid zorgen voor een betere ondersteuning van gezinnen?
  • Moeten de gezinsbijslagen selectiever worden?
  • Hoe ver reikt het beleid dat inzet op de eerste duizend dagen?
  • Zijn dwangmaatregelen ten aanzien van zwangere vrouwen met een verslavingsproblematiek geoorloofd?
  • Wat betekent de introductie van meerouderschap in het beleidsdiscours?
  • Zijn er limieten aan de mogelijkheden van het lokale niveau?

Download onze analyse

De feedback van de stakeholders en van de deelnemers werden verwerkt in een analyse. Je kan de geactualiseerde versie hiernaast downloaden.

Herbekijken?

Kon je er niet bij zijn, of bekijk je onze analyse graag nog eens opnieuw? Dat kan via ons YouTube-kanaal.

Verwelkoming door Kathleen Emmery, coördinator Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Golfbrekers.Een staat van het gezinsbeleid in Vlaanderen 2021

          - Gianni Loosveldt, onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen
          - Kathleen Emmery, onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Reflecties

          - Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond
          - Caroline Vink, senior opvoeden en ouderschap Nederlands Jeugdinstituut
          - Heidi Degerickx, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede
          - Tanja Nuelant, gezinspolitiek secretaris Gezinsbond

Reacties uit het publiek

Afbeelding 
Gianni Loosveldt
Contact 
Gianni Loosveldt

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: gianni.loosveldt@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen