Afbeelding 

Hoe divers is de jeugdbeweging?

Chirojeugd Vlaanderen neemt diversiteit heel ernstig. Veel jeugdbewegingen zijn opvallend wit, en trekken vooral kinderen aan uit de middenklasse. Chiro wil inclusief zijn. Chiro wil een afspiegeling zijn van haar buurt, dat is de essentie. 

Om dat te verwezenlijken, is een Commissie Diversiteit aan de slag gegaan met dit thema. Deze nationale vrijwilligersploeg ontwikkelt allerlei acties. Sinds 2017 wordt dit team bijgestaan door een voltijdse diversiteitsmedewerker. Samen schreven zij ‘Iedereen Chiro’, een diversiteitsplan met een stand van zaken en de strategische aanpak tussen 2018 en 2021 op vlak van diversiteit, inclusie en toegankelijkheid.

Eén van dé vragen die de auteurs zich stellen in dat diversiteitsplan, is: Hoe divers is Chiro nu eigenlijk?

Wij zoeken het uit

Het kenniscentrum zal de diversiteit van de Chirowerkingen onder de loep nemen.

  • Welke doelgroepen bereiken ze minder en hoe komt dat?
  • Wat zou hen helpen om de weg naar Chiro wel te vinden?
  • Hoe kan Chiro daar een antwoord op bieden? 

Studenten werken mee

Studenten van de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen werken actief mee aan de uitvoering van dit project.

Zij denken mee na over de topics die we zullen bevragen en ze helpen de vragenlijst verfijnen.

Samen met collega-studenten gaan ze ouders, jongeren en leiding bij enkele chirowerkingen bevragen en zullen ze eerste analyses uitvoeren. 

Jeugdwerk voor iedereen

Jeugdwerk voor iedereen, ’t is een droom, waar wij ook als kenniscentrum in investeren. Met onze onderzoeksprojecten Ouders en het jeugdwerk en Ondersteuningskader: relatie ouders-jeugdwerk willen we de betrokkenheid van ouders bij het jeugdwerk, en de betrokkenheid van jeugdwerkers bij gezinnen, versterken. Ook dat verlaagt de drempel naar het jeugdwerk voor gezinnen die nu moelijker de weg vinden.

Met dit onderzoek speelt Chiro een pioniersrol. Als grootste jeugdvereniging van Vlaanderen vinden zij dat hun rol. De kennis die zij, samen met ons, uit dit diversiteitsonderzoek halen, delen ze graag met de ganse jeugdwerksector.

Daar willen wij als kenniscentrum graag onze schouders onder zetten!

 

 

Thema 
Afbeelding 
Focus 
Contact 
Evelyn Morreel

Telefoon: 02 240 68 46
E-mail: evelyn.morreel@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen