Hoe vorm je cultuurcompetente sociale professionals?

Hans Van Crombrugge publiceerde twee opiniestukken op Sociaal.Net over sociaal-agogisch onderwijs: 'Hoe vorm je cultuurcompetente sociale professionals?' en 'Wildgroei aan opleidingen voor sociale professionals'.
Er is meer nodig dan een open houding, maar wat? Hoe kan het hoger onderwijs hierop inspelen? En waarom niet de schaar zetten in het (te) grote aanbod?

Samenhang studenten, docenten en opleiding

Hans Van Crombrugge publiceerde op 15 november 2016 een artikel op Sociaal.Net: 'Hoe vorm je cultuurcompetente sociale professionals?'. Hij bespreekt daarin de uitdagingen waar sociaal-agogische opleidingen zich mee geconfronteerd zien in een superdiverse samenleving. Hoe vorm je cultuurcompentente sociale professionals? Er is meer nodig dan een open houding, maar wat? En hoe kan het hoger onderwijs hierop inspelen?

"Hoe moeten we in een superdiverse samenleving opvoeders vormen die in staat zijn mensen te begeleiden, terug op de goede weg te zetten?

Met deze vraag zitten we in een cirkel waarin vraag en antwoord elkaar veronderstellen. Doelen, middelen en voorwaarden van deze opvoeding zijn immers ook die van de opleiding.
De opleiders moeten de kwaliteiten bezitten die ze bij hun studenten willen cultiveren. De opleiding met haar diversiteit aan studenten en docenten zal zelf een opvoeding in een actief pluralistisch samenleven moeten zijn."

Hij bespreekt in het artikel wat cultuursensitief, of beter: cultuurcompetent, voor hem betekent, en welke rol de docenten en het curriculum van een sociaal-agogische opleiding spelen.

Wildgroei aan opleidingen

Op 8 juni 2017 verscheen zijn nieuwe opiniestuk 'Wildgroei aan opleidingen voor sociale professionals' op Sociaal.Net. Hierin houdt hij een pleidooi om de schaar te zetten in het grote aanbod verschillende, doch gelijkaardige, sociale opleidingen.

"Hou enkel nog de stevige takken over: een aantal bredere studiegebieden. Die studiegebieden worden best opgebouwd vanuit een breed en basaal eerste studiejaar. Vervolgens kunnen heel wat persoonlijke en flexibele trajecten mogelijk gemaakt worden. Bepalend zijn dan de talenten en de beroepsinteresses van studenten, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving."

Professionele identiteit

Hans Van Crombrugge is onderzoeksleider van het project 'Professionele identiteit en normatieve professionalisering van de gezinswetenschapper', waarin hij samen met Ruben Debusschere nagaat hoe kennis, vaardigheden en houdingen samenkomen in de beroepsidentiteit van gezinswetenschappers en hoe we dit proces kunnen optimaliseren.

Hans Van Crombrugge
Contact 
Hans Van Crombrugge

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: hans.vancrombrugge@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen