Implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau

Bevraging van de gemeenten over de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau.

Onderzoek in het kader van de evaluatie van het decreet, in opdracht van Kind & Gezin, uitgevoerd door Kristien Nys (2010)

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen kreeg de opdracht van Kind en Gezin om mee te werken aan de evaluatie van het decreet inzake de organisatie van opvoedingsondersteuning op lokaal niveau. Met deze evaluatie wilde de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zicht krijgen op de implementatie van het decreet en input krijgen voor eventuele optimalisatie.

De onderzoeksopzet werd in belangrijke mate bepaald door de inhoudelijke en methodologische richtlijnen die door de opdrachtgever, Kind en Gezin, werden geformuleerd. Het onderzoek zocht een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe hebben de lokale overheden opvoedingsondersteuning in beleidsplannen ingeschreven?
  • Werd er in elke gemeente een lokale coördinator aangesteld?
  • Hoe staat het met het lokale overleg opvoedingsondersteuning en eventuele samenwerkingsverbanden die daaruit voortkwamen?
  • Hoe staat het met de afstemming op de lokale behoeften en kenmerken van de gezinnen?
  • In welke mate heeft men de handleiding lokaal overleg opvoedingsondersteuning als ondersteunend ervaren?
  • Wat zijn de ervaringen rond sterktes, zwaktes en verbeterpunten vanuit de lokale besturen?

Dit onderzoek werd uitgevoerd door dr. Kristien Nys en afgerond in oktober 2010.

Op 22 maart 2011 ging Kristien Nys de resultaten van dit onderzoek voor Limburg toelichten op de studiedag 'Lokaal beleid opvoedingsondersteuning: slagkracht', georganiseerd door Jongerenwelzijn Limburg en het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg.

U kunt het volledige rapport en de presentatie hiernaast downloaden.

Focus 
Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen