Afbeelding 
boek cover Jong met een hart voor familie

Jong met een hart voor familie.

Jongeren en gezin: dat klikt, als je ’t hun vraagt. Studenten in de opleiding Gezinswetenschappen vroegen aan tientallen jongeren hoe zij tegenover hun gezin staan, welk gezin ze voor zichzelf dromen en hoe ze hun plaats zoeken in de samenleving.

Keer op keer blijkt hoe sterk jonge mensen zich engageren, voor hun gezin maar ook voor hun omgeving. Of het nu gaat over hun buurt, hoe ze de publieke ruimte graag ingevuld zien. Wat ze denken over werken en gezin combineren, welk type ouder ze zelf willen zijn. Welke opvoedingsidealen ze voor hun eigen gezin dromen. Hoe ze hun vrijetijd invullen en of ze hun ouders daarin willen betrekken. Hoe jongeren de relatie met hun ouders vormgeven zodra ze zelf volwassener en autonomer worden.

De jonge mensen in dit boek groeien op in eigentijdse, diverse, flexibele gezinnen. Geen probleem-, hang- of radicaliserende jongeren, maar gewone meisjes en jongens die de superdiverse gezinnen van morgen zullen vormgeven. Zowel studenten als ouders en andere opvoeders zullen zich herkennen en inspiratie vinden in hun verhalen.

Thema's

De thema's die aan bod komen in dit onderzoek focussen zowel op de innerlijke wereld van de jongeren, op hun gezinsleven en op de eerste stappen die ze zetten als individuen in onze maatschappij:

  • De gevoelswereld van tieners
  • Jongeren op zoek naar identiteit in islamitische gezinnen
  • Levensbeschouwelijke opvoedidealen in moslimgezinnen
  • Vaderbeelden van jongeren
  • Ervaren ouders en kinderen financiële stress op andere manieren?
  • Ouderbetrokkenheid in jeugdsport
  • Generatie Y op de werkvloer
  • Wat is voor jongeren een jongerenvriendelijke woonomgeving?

Jongeren hebben het laatste woord

Op woensdag 18 maart kwam een 100-tal leerlingen van Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel naar onze campus om deel te nemen aan focusgesprekken.

In focusgroepen van een 15-tal leerlingen bespraken ze enkele markante stellingen gebaseerd op een drietal onderwerpen die in het onderzoek aan bod kwamen. Uit de antwoorden en opmerkingen noteerden we de meest relevante quotes. Die komen in het laatste hoofdstuk van het boek.

Noteer alvast vrijdag 4 december 2015: dan stellen we dit boek voor tijdens een ontbijt...

 

Afbeelding 
boek cover Jong met een hart voor familie
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen