Afbeelding 

Navorming: Liefde op leeftijd

Op liefde staat geen leeftijd. Sommige 50-plussers hebben al decennialang een vaste relatie, anderen stappen op latere leeftijd in een nieuwe relatie. In beide gevallen stellen deze relaties heel wat uitdagingen, waar ook professionelen die werken met ouderen mee geconfronteerd worden.

In deze navorming startten we met een stand van zaken: hoeveel 50-plussers hebben een relatie, wat zijn de kenmerken van langdurige relaties, hoe is het gesteld met de relationele tevredenheid van 50-plussers en de communicatie bij oudere koppels?

Vervolgens ging Lies Van Assche in op de uitdagingen in het klinisch werken met oudere koppels. Hierbij schetst ze belangrijke thema’s in het therapeutisch proces van oudere koppels, zoals de leefbaarheid in een langer bestaande relatie, rolverschuivingen en toenemende afhankelijkheid eigen aan de levensfase en in het reine komen met de uitgebreide relationele geschiedenis en het (ervaren) onrecht.

Tijdens de workshop focusten we op relatieproblemen bij oudere koppels. Vanuit haar klinische ervaring geeft Lies Van Assche concrete tips en handvaten voor het bespreken van relationele problemen en conflicten bij ouderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reële casussen waarmee de deelnemers aan de slag gaan.

Programma

13u45 -  Verwelkoming door Tanja Nuelant, studiegebieddirecteur voor de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale gerontologie (Odisee)
14u00 - ‘Relaties op latere leeftijd: enkele cijfers’ door dr. Ellen Van Houdenhove, psycholoog/seksuoloog, stafmedewerker Psychosociale gerontologie (Odisee)
14u30 - ‘Uitdagingen in het klinisch werken met oudere koppels’ door Lies Van Assche, klinisch ouderenpsycholoog, UZ Leuven, vaktitularis Psychosociale gerontologie (Odisee)
15u15 - Workshop ‘Begeleiden van oudere koppels en hun families’ door Lies Van Assche en Ellen Van Houdenhove

Voor wie?

  • Diverse professionelen die ouderen begeleiden (o.a. psychologen, sociaal werkers, pastoraal werkers, verpleegkundigen, gerontologen, moreel consulenten, therapeuten, artsen)
  • (Gewezen) studenten Seniorenconsulentenvorming en Psychosociale gerontologie.

 

Afbeelding 
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen