Afbeelding 
moeder met twee dochters met smart phone

Online risicogedrag van kinderen & downloaders van kinderporno

Studiedag op 2 april in Leuven met medewerking van docent Stefan Bogaert

Het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE) organiseert deze studiedag over online risicogedrag van lagere schoolkinderen.

De studiedag is het resultaat van het grootschalig onderzoek over computer- en internetgedrag van lagere schoolkinderen in Vlaanderen.

Op onze studiedag willen we enerzijds informeren over de resultaten van ons onderzoek: wat doen kinderen online en is er een link tussen online risicogedrag en familiale kenmerken? Anderzijds voorzien we workshops over de effecten van een schoolinterventie over de bewustwording van internetrisico’s en over wat scholen en ouders kunnen doen om veilig online gedrag bij kinderen te stimuleren.

Hierna willen we deelnemende scholen ook zelf aan het woord laten omtrent noden en zorgen die zij detecteren m.b.t. internetgedrag.

De voormiddag is gemeenschappelijk voor onderwijsmensen en politie en magistratuur. In de namiddag vinden er specifieke workshops plaats voor het onderwijs enerzijds en voor politie en magistratuur anderzijds.

Saskia Van Uffelen, Digital Champion in België voor de Europese Commissie, zal ook aanwezig zijn. Zij is een pleitbezorger voor de digitalisering van het onderwijs en zal hierover een toelichting geven.

 

Afbeelding 
moeder met twee dochters met smart phone
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen