Afbeelding 
Social Work Students, Southern Arkansas University, licensed under CC BY 2.0

Opleiding cultuursensitieve zorg voor de zorgprofessional

Cultuursensitieve zorgambassadeur

Brusselaars van vreemde origine vinden moeilijk de weg naar de thuiszorg; zij rekenen veelal op mantelzorgers. De mantelzorgers op hun beurt hebben tonnen kennis en ervaring, maar zetten zeer zelden de stap naar een betaalde job in de thuiszorg. De Brusselse ontwikkelingsorganisatie EVA vzw bedacht een manier om hun talenten in te schakelen, als 'cultuursensitieve zorgambassadeur'. (Meer weten over dit vernieuwende project)
 
Ook het Kenniscentrum Gezinswetenschappen werkte mee aan dit project; Birsen Taspinar ontwikkelde voor de cultuursensitieve zorgambassadeurs in spe, en voor de werknemers in de sector, een vorming over cultuursensitieve hulpverlening.
 

Stagebegeleiders opleiden in cultuursensitieve hulpverlening 

Nu werken we mee aan het vervolgproject van EVA vzw, met de steun van het Europees Sociaal Fonds, Innovatie door exploratie en van VGC – Welzijn. 
 
De mensen die in de eerste fase van dit project opgeleid werden tot cultuursensitieve zorgambassadeur, kregen de kans om hun kennis en vaardigheden toe te passen tijdens een stage in een thuiszorgorganisatie in Brussel of Vlaams-Brabant. Deze keer geven we een opleiding in cultuursensitieve hulpverlening aan de stagebegeleiders en mentoren van de cultuursensitieve zorgambassadeurs. Birsen Taspinar verzorgt ook deze opleiding voor ons.
 
Elke partnerorganisatie heeft de taak om een zorgambassadeur te omkaderen. De partners hebben ofwel een zorgambassadeur in dienst in een werkervaringscontract, ofwel begeleiden ze een zorgambassadeur die stage loopt in bij hen.
 

Doelstellingen van de opleiding

Tijdens de opleiding bekijken we de volgende vragen:
  • In welke mate werk ik al cultuursensitief? Hoe kan ik nog cultuursensitiever werker? 
  • Wat is de meerwaarde van de zorgambassadeur? Hoe werken we best in duo? In welke mate zijn we complementair? Wat leren we van elkaar? 
  • Wat kan mijn organisatie doen om in de toekomst cultuursensitiever te werken? Hoe reageert/reageren mijn organisatie/collega’s op het cultuursensitief werken?
We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers. We denken samen na over de eigen rol van de professional, de rol van de zorgambassadeur, de collega’s en de organisatie in zijn geheel wat betreft cultuursensitief werken. Omdat we sterk vertrekken vanuit de dagelijkse realiteit en we hierover reflecteren en uitwisselen, zal de groep ook een soort netwerk vormen voor alle deelnemers. 
 
De opleiding bedraagt 30 uur en loopt tijdens de periode september 2019 en half april 2020. Er zijn twee uitwisselingsmomenten voorzien met de zorgambassadeurs in opleiding en er is ook een terugkomdag voorzien.
 

Partners in de sector van de thuiszorg

Andere partners in dit project:

  • EVA vzw
  • VGC
  • VUB Faculteit Agogische Wetenschappen
  • Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

 

 

 

Beeld: Social Work Students, Southern Arkansas University, licensed under CC BY 2.0

Afbeelding 
Social Work Students, Southern Arkansas University, licensed under CC BY 2.0
Focus 
Birsen Taspinar
Contact 
Birsen Taspinar

 

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: birsen.taspinar@odisee.be
Locatie: Odisee campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen