Afbeelding 

Panelgesprek: personen met een handicap

Na de theoretische lessen willen we de derdejaarsstudenten Gezinswetenschappen voeling laten krijgen met het persoonlijk levensverhaal van personen met een handicap. Zij vertellen wat het voor hen betekent met een beperking te leven, hoe ze als kind en jongere omgegaan zijn met dit gegeven, welke hun ervaringen zijn met de zorgverlening en welke boodschap zij aan de sector willen meegeven.

Nadien gaan de studenten in gesprek  met verwijzers in de zorg, uitvoerders van het beleid en de overheid.  Zij geven een eerste reactie op de getuigenissen om nadien in te gaan op structurele elementen die een antwoord kunnen bieden op een aantal problemen.

De panelgesprekken hebben plaats op maandag  28 november  en zaterdag 3 december 2016, telkens van 13u45 tot 17 uur.

Een initiatief van docenten Eric Janssens, Joris Van Puyenbroeck en Marianne De Boodt

Samenstelling van het panel

28 november 2016

Anja De Greve, deeltijds diversiteitmedewerker bij de gemeente Liedekerke en persoon met een beperking

Dominiek Porreye, persoon met een licht verstandelijke beperking, die nu zelfstandig leeft, na een leven in een voorziening.

Dominique Put, diensthoofd maatschappelijk werk CM Antwerpen

Johan Vermeeren, directeur pedagogische beleid van VZW Emmaüs- Minnikenheide te Zoersel,  zorgaanbieder die mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning aanbiedt.

Ann De Roeck, ‎beleidsmedewerker innovatie en organisatie-ontwikkeling bij De Vijver 

Nadine Goeminne, afdelingscoördinator Zonnestraal te Lennik, zorgaanbieder die mensen met een beperking in Vlaams Brabant ondersteuning aanbiedt.

Sara Demuzere, medewerker team beleid en organisatie van het VAPH,  o.a. voor implementatie van de PVF

 

3 december 2016

Marc Cuypers, samen met zijn echtgenote, ouder van drie dochters, Laura (25 jaar), Sophie (28 jaar) en Sarah. Sarah is 30 en heeft ASS.

Nadia Quintens,  moeder van Wouter (27jaar) en Sara (24jaar). Dochter Sara heeft een diep verstandelijke beperking.

Dominique Put, diensthoofd maatschappelijk werk CM Antwerpen

Johan Vermeeren, directeur pedagogische beleid van VZW Emmaüs- Minnikenheide te Zoersel,  zorgaanbieder die mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning aanbiedt.

Nadine Goeminne, afdelingscoördinator Zonnestraal te Lennik, zorgaanbieder die mensen met een beperking in Vlaams Brabant ondersteuning aanbiedt.

Hanna Steenwegen, coördinator indicatiestelling VAPH

Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen