Afbeelding 

Partners en ouderschap

Ouders en relaties in gezinnen vandaag

De gezinnen in Vlaanderen zijn de voorbij decennia sterk geëvolueerd. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap eenduidig met elkaar verbonden. Het biologisch en adoptief ouderschap is ondertussen aangevuld met sociaal ouderschap (stief- of plusouderschap), co-ouderschap (deeltijds ouderschap), pleegouderschap en afstandsouderschap (via zaaddonorschap, draagmoederschap).
Meer dan vroeger gaan partners uit elkaar en kunnen partnerrelaties elkaar opvolgen. Niet alle koppels wonen samen (latrelatie). Niet alle koppels officialiseren hun partnerschap. Bij een aantal koppels is de komst van een kind geen reden om te huwen. Nieuw samengestelde gezinnen met al dan niet gehuwde koppels kunnen kinderen uit een vorige relatie omvatten (Luyten, Van Crombrugge, & Emmery, 2017).

In dit project onderzoeken we op welke manieren partnerschap en ouderschap elkaar beïnvloeden in gezinnen vandaag, en hoe partnerrelaties van ouders ondersteund kunnen worden. Samen met verschillende partners zullen we een publicatie uitbrengen, en deze voorstellen op de Internationale Dag van het Gezin 15 mei 2018.

  Inhoud

  In de publicatie 'Partners in tijden van ouderschap? Ouders en relaties in gezinnen vandaag' willen we een antwoord bieden op de volgende vragen:

  • Hoe zien partnerrelaties van ouders in Vlaanderen en Brussel er vandaag uit?
  • Welke uitdagingen zijn er voor partnerrelaties van ouders vandaag?
  • Hoe worden professionals geconfronteerd met problematische partnerrelaties van ouders? Hoe kunnen ze daarbij helpen?
  • Welke uitdagingen zijn er voor het Vlaams en het lokaal beleid inzake relatieondersteuning van ouders?

  Medewerkers

  Dit project komt tot stand dankzij de bijdragen van:

  • Kathleen Emmery (Kenniscentrum HIG)
  • Elisabeth Adriaens (Kenniscentrum HIG)
  • Dirk Luyten (Kenniscentrum HIG)
  • Joris Dewispelaere (Kenniscentrum HIG)
  • Claire Wiewauters (Kenniscentrum HIG)
  • Martine Corijn (Vlaamse Statistische Autoriteit)
  • Veerle Audenaert (Departement WVG)
  • Inge Pasteels (Coördinator Social Work Research Hogeschool PXL)
  • Elia Wyverkens en Hanna Van Parys (UGent)
  • Esther Kluwer (Universiteit Utrecht)
  • Sofie Vanassche (Promotor van het onderzoekscentrum Gezinskracht Artevelde Hogeschool en verbonden aan KULeuven)
  • Kim Bastaits (Hogeschool PXL)
  • Ine Van Elskens (Gezinsbond)  
  • Carolien Gravesteijn (Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding Hogeschool Leiden)
  • Ludo Serrien (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)

  Achtergrond

  Vanuit het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee hogeschool) volgen we al jaren het gezinsbeleid in Vlaanderen op. Op 15 mei vieren de VN de Internationale Dag van het Gezin. Ze roepen hun lidstaten op om rond die dag extra aandacht te besteden aan een actueel gezinsthema. Sinds 1997 beantwoordt het Kenniscentrum deze oproep met een jaarlijkse publicatie over gezinsbeleid, gekoppeld aan een studiedag. Hierbij werken we een bepaald thema verder uit. Doelpubliek van zowel de publicatie als de studiedag zijn beleidsverantwoordelijken, werkveld, onderzoekers, studenten en afgestudeerden gezinswetenschappen en middenveld.

  De meest recente publicaties zijn:

  Afbeelding 
  Focus 

  © Kenniscentrum Gezinswetenschappen