Perceptie geseksualiseerde reclamebeelden bij Vlaamse jongeren

Hoe kijken jongeren en jongvolwassenen naar seksuele reclamebeelden? Hoe hangt hun mening daarover samen met andere opvattingen en denkbeelden over seksualiteit? Om hier meer zicht op te krijgen, studenten Gezinswetenschappen in het kader van Projectonderwijs en onder begeleiding van Katrien Symons een kleinschalig onderzoek.

Methode en respons 

De enquête werd verspreid via smartschool en sociale media. De publicatie van de link op de Facebook-pagina van Allesoverseks.be zorgde voor een sterke piek in het responscijfer. Dat doet besluiten dat de resultaten in grote mate betrekking hebben op het publiek jongeren en jongvolwassenen dat bereikt wordt door Sensoa.

In totaal beantwoordden 435 mensen de enquête, bijna 84 procent vrouwen en slechts 16 procent mannen.

Vrouwen iets negatiever dan mannen

Geseksualiseerde reclamebeelden worden volgens de resultaten sterk getolereerd door Vlaamse jongeren en jongvolwassenen. Jongeren en jongvolwassenen die aangaven gelovig te zijn, stonden niet negatiever tegenover geseksualiseerde reclamebeelden. Vrouwen staan er maar iets negatiever tegenover dan mannen. Bij vrouwen hangt de houding meer af van andere attitudes en gedrag rond seksualiteit dan bij mannen.

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen