Afbeelding 
ruziënd koppel

Relatieondersteuning in Vlaanderen: wat en hoe?

Onderzoek en rondetafel (2012-2013)

Relatieondersteuning komt vaak pas op gang als een gezin al in een ernstige crisis zit. Zou het niet zinvol zijn om sterker in te zetten op preventie?  In opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen hebben we een stand van zaken opgemaakt van het aanbod voor relatieondersteuning in Vlaanderen. We brachten de belangrijkste betrokkenen rond de tafel en vroegen hen of en hoe zij meer preventief relaties kunnen ondersteunen.

Het onderzoek wordt af en toe opgepikt in de media. In november 2014 wijdde Kerk & Leven een dossier aan de vraag Is gezin nog hoeksteen van de samenleving? In een van de artikels somt Kathleen Emmery enkele knelpunten op waar koppels die met moeilijkheden te kampen hebben, mee te maken krijgen. Volgens haar moeten de media dringend een realistischer beeld ophangen van relaties en meer de boodschap geven dat inzet en bewuste keuzes belangrijk zijn in een partnerrelatie. Nu rust er nog teveel een taboe op praten over relatieproblemen zodat koppels te lang wachten om hulp te zoeken. Hulp, die bovendien vaak duur is, want niet terugbetaald.

Beleidsvoornemens

We vinden het bemoedigend dat de Vlaamse Regering zich in haar regeerakkoord expliciet voorneemt om 'het taboe rond relationele conflicten te doorbreken, te zorgen voor voldoende aanbod relatieondersteuning en in te zetten op een betere bekendheid [van het aanbod].

De beleidsbrief van Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Vandeurzen verwijst (op p 21) concreet naar ons onderzoek en de rondetafel:

Op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport dat voortkwam uit een rondetafel ‘relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen’, zullen we het aanbod aan relatieondersteuning beter op elkaar afstemmen. We lanceren een sensibiliseringscampagne die relaties en relatieproblemen bespreekbaar maakt en bestaande ondersteuningsmogelijkheden op een positieve manier in beeld brengt. Zo stimuleren we mensen om hun relatieproblemen vroegtijdig te bespreken en sneller de stap te zetten naar hulpverlening. Het uitbouwen van een onlineaanbod met een overzicht van het beschikbare hulpaanbod en goed begrijpbare en correcte informatie moet daar aan bijdragen. We onderzoeken hoe dit relatieondersteunend aanbod ook een plaats kan krijgen binnen de Huizen van het Kind.

Overheidscampagne

In oktober 2016 lanceerde de overheid de relatieondersteunende campagne 'Donderdag date-dag', naar eigen zeggen geïnspireerd door onze onderzoeksresultaten.
>> Lees er meer over

Onderzoeker: Kathleen Emmery
Opdrachtgever: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen