Afbeelding 
cover van folder van studiedag met foto van dode boom

Religie en sociaal-agogisch werk: een (on)-mogelijke synergie?

Studiedag georganiseerd door de opleiding Sociaal Werk van Odisee, op 31 maart 2014 in Brussel.
 
Het sociaal-agogisch werk in Vlaanderen heeft zich tijdens de laatste decennia grotendeels bevrijd van de bevoogding van kerk en zuil. Tegelijkertijd koppelde het zich los van de bezielende kracht van het grote verhaal. Ondertussen is religie in een veelkleuriger kleedje terug van weggeweest en opnieuw factor in de persoonlijke en de publieke ruimte.
 
We onderzoeken tijdens deze studiedag de kansen en valkuilen die religie biedt aan de sociaal-agogisch werker en de cliënt. Vier verschillende sprekers belichten deze thematiek vanuit vier verschillende standpunten (sociologisch, antropologisch, filosofisch en spiritueel).

De bijdragen van de voormiddag informeren over transnationale invloeden op de beleving van religie in België. De vraag hoe pluralisme respecteren zonder jezelf te ontkennen staat centraal in de namiddag.

SW-docente Iman Lechkar geeft een overzicht van de verschillende discussies en debatten die binnen en tussen de moslimgemeenschappen in België worden gevoerd.

Frederik Lamote, coördinator van de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk aan Odisee, verkent de Afrikaanse religieuze bewegingen in Brussel.

Docent Raf Stevens wil een bijdrage leveren om het conflict tussen neutraliteit en overtuiging te overbruggen

Hans Van Crombrugge, hoofdlector pedagogiek in de opleiding Gezinswetenschappen en coördinator van het HIG-project over opvoeden met de koran in Vlaanderen, onderzoekt in zijn lezing de verschillen tussen levensbeschouwelijke overtuigingen en culturele evidenties. De wijze waarop hedendaagse atheïstische filosofen de brieven van Paulus (her)waarderen, vormt een belangrijke inspiratiebron voor zijn uiteenzetting.

 

Praktisch

Datum: maandag 31 maart 2014, 9 tot 16u

Plaats: Odisee, Campus Brussel, Erasmusgebouw

Prijs: 80 euro (40 voor Odisee studenten)

 

 

 

Thema 
Afbeelding 
cover van folder van studiedag met foto van dode boom

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen