Afbeelding 
Ontwerpen van meergeneratiewoningen van studenten architectuur UHasselt

Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders

Het samenhuizen van ouders met hun volwassen kinderen kent verschillende vormen. De meest bekende vorm is samenwonen met je bejaarde ouders. Dit kan gaan om een eengezinswoning die gedeeld wordt, een kangoeroewoning of zorgwoning, of zelfs een 'zorgcontainer'. Er zijn echter heel wat andere vormen van samenhuizen van ouders met hun volwassen kinderen.

Kinderen blijven enerzijds al veel langer thuis wonen dan vroeger. Dit fenomeen wordt in de volksmond Hotel Mama genoemd. Daarnaast zijn er de zogenaamde boemerangkinderen: volwassen kinderen die na een tijd en mogelijk na een scheiding, terug bij de ouders komen wonen. Er zijn ook ouders die samenwonen met een volwassen kind met een beperking. En wat met ouders en kinderen die misschien naast elkaar wonen, of in hetzelfde appartementsgebouw? 

Als je met al die vormen van samenwonen van volwassen kinderen en ouders rekening houdt, dan blijkt het zeker niet over een uitzonderlijke woonsituatie te gaan.

Onderzoeksopzet

Met dit project willen we vooreerst de aandacht vestigen op het fenomeen en de uiteenlopende vormen van samenhuizen van ouders met volwassen kinderen. Samen met partners maken we een analyse van verschillende vormen van samenhuizen van ouders met volwassen kinderen. Daarnaast willen we ingaan op uitdagingen die dit samenhuizen met zich meebrengt. We gaan ten slotte ook op zoek naar concrete aanbevelingen om dit samenhuizen te ondersteunen en te optimaliseren, gericht aan het beleid en aan gezinnen die (willen) samenhuizen.

Studiedag en publicaties

De resultaten van deze analyse, de uitdagingen en de aanbevelingen worden gebundeld in 'Zoals het klokje thuis tikt', een publicatie gericht op beleidsmedewerkers, het werkveld en het middenveld. Daar horen o.a. ambtenaren woonbeleid of sociale zaken bij, hulpverleners of zorgkundigen, maar ook bouwpromotoren, vormgevers en architecten.

Daarnaast verschijnt het boek 'Generaties onder één dak', gericht op gezinnen die reeds wonen, of geïnteresseerd zijn, in een meergeneratiewoning. In de tweede plaats richt dit boek zich ook op hulpverleners die met woonvragen te maken krijgen.

Op vrijdag 13 mei 2016 werden deze publicaties voorgesteld op een studiedag naar aanleiding van de Dag van het Gezin (15 mei). Tegelijkertijd openen we de bijbehorende, gelijknamige tentoonstelling, waarin ontwerpen van meergeneratiewoningen van architectuurbureau's en studenten architectuur van de UHasselt worden vertoond (Marie Moors, Jente Awouters, Katrien Vankrunkelsven, Sander Lambrix, Lore Van de Can en John Silvertand).

Partner: Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Inhoud en auteurs 'Zoals het klokje thuis tikt'

1    Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders. Situering en evoluties. - Edith Lodewijckx en Dirk Luyten
2    Nestkleven in Hotel Mama: wanneer ouders en bijna-volwassen kinderen samen onder één dak leven - Evie Kins
3    Samenwonen met een volwassen kind met een beperking - Joris Van Puyenbroeck en Dirk Luyten
4    Vanaf mijn tiende een sandwichkind. Intergenerationele zorg en samenwonen in de Genkse Turkse gemeenschap - Veerle Draulans en Wouter De Tavernier
5    De zorg voor de hoogbejaarde ouder - Luc Van de Ven
6    Familiale solidariteit, relaties, zorg en samenwonen - Dirk Luyten en Kathleen Emmery
7    Juridische en financiële aspecten van samenwonen met meerderjarige kinderen - Sabine Thielemans
8    Samenhuizen met volwassen kinderen - Sabrine Vanslembrouck
9    Drie generaties onder één dak. Ruimtelijke implicaties - Sebastiaan Gerards, Erik Nuyts en Jan Vanrie
10    Ontwikkelingen in Brussel en Vlaanderen - Luc Lampaert, Kathleen Emmery en Dirk Luyten
11    Besluiten en aanbevelingen

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen