Afbeelding 
Cover van het boek 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg'

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Vlaams minister Jo Vandeurzen verplichtte de sector vanaf 1 januari 2015 een beleid te ontwikkelen om bewust, structureel en doordacht met structureel grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners ten aanzien van zorgvragers om te gaan. Vanuit de ouderenzorg kwam de vraag hoe men hier in de praktijk dient mee om te gaan. Ellen Van Houdenhove, Els Messelis en Jan Van Velthoven trachten aan deze vraag tegemoet te komen door voorzieningen voor ouderenzorg op een constructieve manier te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Wat kunnen ouderenzorgvoorzieningen doen om grensoverschrijdend gedrag van medewerkers te voorkomen en welke stappen kunnen worden gezet wanneer een medewerker 'zijn boekje te buiten' gaat?

Na een overzicht van het wetgevend kader en de historiek, gaat er ook aandacht naar de taboesfeer rond seksualiteit in de zorgsetting. Om na te gaan hoe een dergelijk referentiekader moet worden vormgegeven, bekijken de auteurs hoe men in andere sectoren met deze thematiek omgaat en halen ze ook inspiratie uit het buitenland.

Auteurs

Ellen Van Houdenhove: psycholoog-seksuoloog en stafmedewerker van de bachelor-na-bachelor opleiding Psychosociale gerontologie, Odisee (Campus Schaarbeek)
Els Messelis: gerontoloog, docent bachelor-na-bachelor opleiding Psychosociale gerontologie, Odisee (Campus Schaarbeek) & programmacoördinator SAW, Groepscentrum Permanente Vorming, Odisee (Campus Brussel)
Jan Van Velthoven: gerontoloog, directeur van een WZC en consultant bij studiebureel JVV Q in Zorg

Uitgegeven in 2015 bij Politeia

Bestellen

Afbeelding 
Cover van het boek 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg'
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen