Afbeelding 
ouders en kind mediteren - fotot van alles-is-liefde.nl

'Spirituele ontwikkeling is een kinderrecht'

Hans Van Crombrugge pleit voor een correcte vertaling van het Kinderrechtenverdrag. Opiniestuk in Tertio, samen met Annemie Dillen.

De zorg voor spiritueel welzijn en spirituele groei zijn erkend als fundamentele kinderrechten in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Althans in de Franse versie. In de Nederlandse vertaling van het Kinderrechtenverdrag vind je het woord ‘spiritualiteit’ niet terug, terwijl de Franse versie in het Belgisch Staatsblad tot viermaal het woord 'spiritueel' vermeldt. 

Hans Van Crombrugge en Annemie Dillen grijpen de Maand van de Spiritualiteit aan om te pleiten voor een accuratere Nederlandse vertaling van het Kinderrechtenverdrag op dit vlak. 

Zorg voor spiritueel welzijn concreet maken

Niet dat het alleen om woorden gaat. De concrete benoeming van het recht van kinderen op spiritueel welzijn en en op begeleiding bij spirituele ontwikkeling - een taboe in Vlaanderen? - heeft in andere landen die het Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd, geleid tot stevige discussies hoe je dit recht moet vertalen in bv. de eindtermen van het onderwijs.

Ze willen ook dat het ruime aanbod van gezins- en opvoedingsondersteuning in Vlaanderen oog heeft voor de zorg voor het spirituele welzijn van kinderen en gezinnen.

'Want', besluiten de auteurs', 'wat is opvoeding immers anders dan jonge mensen inspireren en begeleiden bij het zoeken en vinden van zin?'

U leest de volledige versie deze maand in Tertio, of u download het hiernaast.

Afbeelding 
ouders en kind mediteren - fotot van alles-is-liefde.nl
Focus 
Hans Van Crombrugge
Contact 
Hans Van Crombrugge

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: hans.vancrombrugge@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen