Afbeelding 

Start2Share - psychisch welzijn van jongeren bevorderen

Het project ‘Start2Share' zet zich in voor het psychisch welzijn van jongeren in Poperinge en bestaat uit workshops voor jongeren vanaf 16 jaar. ’t Schildpad vzw ontwikkelt een workshop waarbij een veilige sfeer wordt gecreëerd zodat gevoelens en gedachten met elkaar gedeeld kunnen worden. Door te spreken met en te luisteren naar elkaar, oefenen de jongeren in verbinding maken. Via bewustwording van zichzelf en de ander, wordt er gezocht naar mogelijkheden om met eigen gevoelens en moeilijkheden om te gaan.

Het CLB ondersteunt dit initiatief en staat klaar om kwetsbare jongeren die n.a.v. de workshop met vragen zitten, op te vangen.

Het kenniscentrum heeft ’t Schildpad geadviseerd bij de ontwikkeling van Start2Share en zal ook instaan voor het evaluatieonderzoek van de workshop ‘Start2Share’.

Looptijd: 1/11/2019 – 31/10/2020

Onderzoek: Alexandre Reynders

Afbeelding 
Focus 
Alexandre Reynders
Contact 
Alexandre Reynders

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: alexandre.reynders@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen