Afbeelding 
Collage van klokken

Studiedag '55+: druk, drukker, drukst?!'

Werken, studeren, kinderen opvoeden, familieleden verzorgen, sociale contacten onderhouden, sporten en een streepje cultuur meepikken… We doen heel wat in de loop van een dag. Naarmate we ouder worden verandert ons patroon van tijdsbesteding. Aan sommige activiteiten gaan we meer of net minder tijd besteden, maar stilzitten lijkt er voor veel 55-plussers vandaag niet bij!

Tijdens deze studiedag gingen we aan de hand van het tijdsbestedingsonderzoek van prof. dr. Ignace Glorieux (VUB) na hoe de tijdsbesteding van 55-plussers er concreet uit ziet. Verschilt dit echt zo sterk van andere leeftijdsgroepen? En ziet de tijdsbesteding van 55-plussers er vandaag anders uit dan vroeger?

We bekeken de tijdsbesteding van 55-plussers op drie grote terreinen: gezin en familie, vrijwilligerswerk en arbeid.
In de namiddag organiseerden we workshops over vrijwilligerswerk en arbeid. Hoe begin je als 55-plusser aan een tweede carrière? Hoe kunnen we deze groep stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten? 
 
Programma (18 juni 2015)

9u30: Verwelkoming door Tanja Nuelant, studiegebieddirectrice voor de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale gerontologie (Odisee)

9u45: Tijdsbesteding bij ouderen - Prof. dr. Ignace Glorieux (VUB)
Hoe verandert onze tijdsbesteding doorheen onze levensloop?  Besteden 55-75-jarigen hun tijd anders dan de gemiddelde Vlaming? Betaald werk neemt af of valt weg en dat heeft een invloed op de sociale contacten en de sociale participatie van ouderen.

10u30: Het familieleven na je 50 - Prof. dr. Dimitri Mortelmans (UAntwerpen)
Het debat over langer werken legt vooral de nadruk op het arbeidsleven. Zelden kijkt men naar de andere kant van de medaille: het familieleven. Langer werken zal ongetwijfeld een impact hebben op die andere kant maar tegelijk ondergaat de familie ook zo’n verandering dat de weerslag evengoed in de omgekeerde richting zal gaan. In een eerste deel van de lezing bekijken we de veranderingen die hedendaagse families ondergaan hebben om zo een inzicht te krijgen in de nabije toekomst. In het tweede deel kruipen we in de cocon van het gezin en kijken we naar de rollen binnen gezinnen en families en hoe die aan verandering onderhevig zijn.

11u15: Koffiepauze

11u30: Keuze uit twee lezingen:
Vrijwilligerswerk op latere leeftijd: Een focus op context - Dr. Sarah Dury (Belgian Ageing Studies, VUB)
In Vlaanderen zet 16% van de zestigplussers zich in als vrijwilliger en nog eens 16% wenst dat in de toekomst te doen. Een sterk potentieel dus. Hoe deze vrijwilligers rekruteren en behouden blijkt vooral een lokaal verhaal, concludeerde VUB-onderzoekster Sarah Dury in haar doctoraatsonderzoek naar vrijwilligerswerk bij ouderen.
Reflectie op de lezing: Leen Swinnen/Ronny Deschuyter (Gezinsbond) en Karin Hanus (Oxfam-wereldwinkels) delen verhalen over hoe zij omgaan met 55-plus vrijwilligers in  hun organisatie. Met Folkert Hilarides (Landstede Welzijn, NL) kijken we over de grens naar de participatie-idee in Nederland

Ouderen en arbeid : een tweede, derde of vierde carrière? - Prof. dr. Hilda Martens (UHasselt)
Wie zijn de beroepsactieve ouderen? Wat zijn hun ervaringen? Wat drijft hen? Wat verlangen ze? Wat is moeilijk? Hoe kijkt de samenleving naar de (nog) werkende 65-plusser? Blijven we werken tot onze laatste snik?
Reflectie op de lezing: Johny Bambust (KWB) en Els Messelis (Odisee; betrokken bij het project  Silvertalent@work – 50+ Maak plannen!, een project van de Koning Boudewijnstichting i.s.m. SD Worx)

13u: Lunchpauze

14u: Keuze uit twee workshops:
Op zoek naar een generatievriendelijk vrijwilligersbeleid - Miet Timmers (lector Odisee)
Zelden zijn 55-plussers de enige generatie vrijwilligers in een organisatie. Zij zetten zich samen met jongere en oudere generaties in voor de doelstelling van de organisatie. Wat is het specifieke profiel van de 55-plus vrijwilligers? Hoe kan je hen op een goede manier rekruteren, begeleiden en motiveren? Hoe verloopt het samenspel met de andere generaties?

Een tweede carrière: werkbaar werk en leefbaar leven - Carine Drijkoningen (Itineris)
We zien onszelf langer werken naarmate we meer gewaardeerd worden en blijvend het gevoel hebben meerwaarde te leveren, in het werk dan wel daarnaast. Voor sommigen betekent dit een carrièreswitch, waarbij hun talenten (nog) beter tot hun recht komen.  Hoe kunnen organisaties rekening houden met veranderende verwachtingspatronen van werknemers? Hoe kijken we zelf naar ons pensioen en wat is er nodig opdat we vanop ons sterfbed tevreden terugblikken naar onze carrière(s)?

16u: Receptie 
 

Afbeelding 
Collage van klokken

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen