Symposium ‘De impact van opvoedingsidealen’

Op 20 januari 2016 organiseerden we samen met Driestar educatief in Gouda het symposium ‘De impact van opvoedingsidealen’. We presenteerden hier de resultaten uit het onderzoek 'Levensbeschouwing en opvoedingsidealen'.

Ben je jezelf bewust van je opvoedingsidealen? En wat doe je als jouw idealen botsen met die van de opvoeder die je tegenkomt in de praktijk?

Opvoeding heeft de achterliggende decennia soms het karakter van gedragstraining gekregen, maar opvoeding gaat over meer dan alleen de afwezigheid van ongewenst gedrag. Het is opvoeders ergens om te doen. Tijdens dit symposium denk je na over opvoedingsidealen, leer je wat de impact hiervan is op dagelijks handelen en krijg je handreikingen voor het gesprek over en de ondersteuning van de opvoedingsidealen van de christelijke en islamitische opvoeder.
 
We startten met een korte presentatie van de resultaten van onderzoek naar de opvoedingsidealen van christelijke ouders (door Driestar educatief te Gouda) en van islamitische ouders (door het Kenniscentrum Gezinswetenschappen te Brussel). Daarna werd het thema tijdens twee deelsessies verder uitgediept.

Naïma Lafrarchi & Hans van Crombrugge verzorgden de deelsessie 'Opvoedingsidealen als werkwoord'.

Elke ouder wenst het beste voor zijn kind en doet zijn best dit te realiseren. Maar opvoeden dient gaandeweg 'geleerd' te worden. Elke ouder doet dit vanuit een eigen referentiekader die bestaat uit de eigen cultuur en/of religie, eigen inzichten, normen en waarden. Een ouder blijft op weg naar een 'positief zoeken' naar de beste opvoeding en naar welke waarden doorgegeven moeten worden in een gegeven maatschappelijke context. Dit is een continu proces en continu werken aan zichzelf als ouder en aan de relatie met het kind (en die met de partner). In deze workshop stonden we stil bij hoe ouders gaandeweg 'leren' vorm geven aan hun opvoedidealen en overdragen en vanuit welke referentiekaders dit gebeurt.

Dit symposium vond plaats in Gouda.

Focus 
Hans Van Crombrugge
Contact 
Hans Van Crombrugge

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: hans.vancrombrugge@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen