Afbeelding 
afbeelding van linker en rechter hersenhelften

Vlinderwijze conferentie 'Right Brain Education': 14-15 feb.

Right/left?

Zoals de term het al aangeeft is 'Right Brain Education' opvoedingsmethode gericht op het ontwikkelen van de rechterhersenhelft. Hoewel onze hersenen als een geheel samenwerken, vervullen beide helften een heel andere functie. De rechterhersenhelft is emotioneel, creatief, instinctief en leert via het opnemen van info als een spons. Terwijl de linkerhersenhelft logisch, methodisch, gedisciplineerd en leert via herhaling, redenering en organisatie van data.

Indien het intuïtieve en creatieve aspect van het kind wordt verwaarloosd, heeft dat implicaties voor het algemeen welzijn van het kind maar ook voor zijn of haar leervermogen. Op dat moment verliest het kind ook de verbinding met zijn dromen, met zijn innerlijke rust en kan depressie en gevoel van zinloosheid van het leven opduiken.

Tools

Tijdens deze conferentie kreeg je praktische tools en technieken aangereikt om right brain education in elke opvoedingssituatie te integreren (voor 0 tot 3 jaar, 3 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar, jongeren en adolescenten, volwassenen). Je maakte ook kennis met vlinderwijze leermiddelen die in de vlinderwijze scholen momenteel gebruikt worden. Deze leermiddelen kun je zowel thuis als in groepsverband toepassen.

Afbeelding 
afbeelding van linker en rechter hersenhelften
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen