Afbeelding 
migratiegezin - foto van www.redcross.eu

Werken met transmigranten – uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid

Dit onderzoek focust op de welzijnsnoden van 'transmigranten' en 'translokale (transnationale) gezinnen', mensen wiens familiale en/of sociale leven zich uitstrekt over verschillende plaatsen, landen en culturen. Wat zijn hun specifieke noden? Hoe zetten zij hun transnationale netwerken in? Welke uitdagingen stellen zij aan het sociaal werk in de steden?

De onderzoekers hebben, samen met studenten Gezinswetenschappen en Sociaal Werk, interviews afgenomen van Marokkaanse, Braziliaanse en Ghanese migranten in Brussel en Antwerpen.

Doel is om methodieken te ontwikkelen voor een betere ondersteuning van deze groepen. De opleidingen krijgen een beter zicht op de stedelijke context van diversiteit en translokaliteit. De resultaten stromen door naar concrete vakken.

Op vrijdag 23 oktober bespraken we de resultaten op een studiedag en stelden we ook het boek voor dat de onderzoekers o.b.v. dit project schreven. 

Onderzoekers: Dirk Geldof en Sophie Withaeckx voor Gezinswetenschappen; Mieke Schrooten en Margot Lavent voor Sociaal Werk

Partners:

  • Master Sociaal Werk van de UA
  • het Regionaal Integratiecentrum Foyer van Sint-Jans-Molenbeek
  • de Brusselse vzw Globe Aroma
  • Vrouwenopvangcentrum Het Zijhuis, deelwerking van de Antwerpse CAW Metropool

 

Thema 
© Kenniscentrum Gezinswetenschappen