Afbeelding 
Saida Isbai voor het podium in Bozar waar Obama zijn speech zal geven

Yes, you can… make the change! Ook dankzij Gezinswetenschappen

Gezinswetenschapster Saida Isbai was een van de genodigden bij de speech van president Obama in Bozar op 26 maart 2014, toch een ‘once in a lifetime experience’.  ‘Mooi was zijn verhaal over de rijkdom van diversiteit,’ vertelt Saida. ‘Een diverse, of zelfs superdiverse, samenleving is de realiteit van onze geglobaliseerde wereld, zei Obama. Hij wendde zich expliciet tot ons, de jonge mensen in de zaal waarvan de meesten niet toevallig zeer actief zijn in organisaties die ijveren voor een superdiverse maatschappij waarin de diverse groepen als gelijkwaardige partners kunnen samenwerken. “You are the future, you can make the change”, zei hij. Hij riep de Belgische en Europese politici in de zaal op om in die toekomst, in ons dus, te investeren. Dat was toch een mooi moment…’

Empowering muslims
Ook Saida zat daar natuurlijk niet toevallig. Ze is diversiteitsconculente bij de christelijke vakbond ACV, maar ze laat ook daarnaast graag haar stem horen. Nog terwijl ze Gezinswetenschappen studeerde was ze actief bij Intisaar en  in BOEH, Baas over eigen hoofd. Ze werkte mee aan het HIG-project ‘Zin in gezin’ waarvoor ze interviews afnam over islamitisch geïnspireerde relaties. Onder meer via deze wegen vond de Amerikaanse ambassade haar voor het project ‘Empowering Muslims’. Ze ging  naar New York om te kijken hoe Amerikaanse moslims zich organiseren en vanuit die sterkte meewerken aan een open, democratische samenleving. Terug in België werd ze bestuurslid bij EMBEM op, wat staat voor ‘Empowering Belgische Moslims’.

Gezinswetenschappen is de basis
‘Mijn opleiding Gezinswetenschappen is toch de grondstof en de inspiratie voor alles wat is doe’, voegt Saida eraan toe. ‘In deze opleiding, en in alle projecten van het HIG, staat het zoeken naar wat ons bindt centraal. Moslims, en andere groepen, werken altijd als volwaardige gesprekspartners mee. Als student word je echt actief gestimuleerd om je identiteit te durven benoemen en van daaruit in alle openheid de dialoog aan te gaan met anderen. Die kennis, en vooral die houding, is nog altijd de basis van al mijn activiteiten’.

Afbeelding 
Saida Isbai voor het podium in Bozar waar Obama zijn speech zal geven

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen