Afbeelding 

Het gebruik van sociaal-ondersteunende robots in de zorg voor ouderen

Bijscholing door Tijs Vandemeulebroucke in het kader van de banaba Psychosociale Gerontologie

Inhoud

Het aantal ouderen stijgt, maar het aantal zorgverleners dreigt niet voldoende mee te stijgen. Is de inzet van sociaal ondersteunende robots (SOR's) een deel van de oplossing?

Sociaal ondersteunende robots, kortweg SOR's, dat zijn belichaamde technologieën die gebruikt worden in een zorgcontext, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Ze beschikken over een zekere autonomie en geprogrammeerde sociale capaciteiten; ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde bewegingen maken, en ook spreken. Hierdoor kunnen deze robots ondersteunende functies uitvoeren in de zorg.

Robots in de ouderenzorg, het is geen toekomstmuziek; ze worden vandaag al volop gebruikt, en dat zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Het is dus zeker nuttig om ons een aantal ethische vragen te stellen bij deze praktijk: 

  • Wat betekent de inzet van robotica voor de relatie tussen zorggever en zorgontvanger?
  • Wat is de motivatie van een zorgorganisatie om gebruik te maken van robotica? Is de motivatie vooral om goede zorg te verzekeren, of is de economische nood toch doorslaggevend? 
  • Wat vertelt deze praktijk over onze opvattingen over zorg, en hoe zullen deze ervaringen onze ideeën misschien veranderen?
  • Wat zijn de milieuaspecten van de industrie achter deze robotica?

Tijdens deze bijscholing reflecteren we op deze ethische vragen vanuit een dialoog tussen fundamenteel-filosofisch onderzoek naar de concepten "ethiek", "zorg" en "technologie" en empirisch-kwalitatief onderzoek (focusgroep-studie) naar de morele intuïties van ouderen over het gebruik van sociaal ondersteunende robots in de zorg. Methodologisch maken we tevens gebruik van de zorg-ethiek, deontologie en de ‘vermogensbenadering' (capability approach van Nussbaum).

Lesgever

Dr. Tijs Vandemeulebroucke is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven. Hij doctoreerde op het gebruik van sociaal-ondersteunende robots in de zorg voor ouderen, en werd daarvoor in 2020 onderscheiden met de 'Doctoral Dissertation Award on Artificial Intelligence and Ethics'.

Praktisch

Banaba Psychosociale Gerontologie

Deze bijscholing is een onderdeel van de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Het doel van deze opleiding is om het werken met en voor ouderen te verbeteren, vanuit een holistische visie op het ouder worden. Studenten met een medisch of een sociaal diploma leren er samen hoe ze verbindend kunnen werken tussen ouderen, hun directe omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Deze opleiding telt 60 studiepunten en is gespreid over twee jaar, en is met een lesdag per week goed te combineren met een job. Maar je kan je ook inschrijven voor een of enkele opleidingsonderdelen.

>> Klik door voor meer info of mail naar audrey.dedecker@odisee.be

Beeld: Technocrazed

 

Afbeelding 
Focus 
Adelheid Rigo
Contact 
Adelheid Rigo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: adelheid.rigo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen