Vluchtelingengezinnen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet onderzoek naar de levensomstandigheden van asielzoekers en erkende vluchtelingen en hoe deze mensen beter ondersteund kunnen worden. Ons onderzoek is praktijkgeoriënteerd en biedt aan antwoord op de noden van ngo’s en publieke spelers in de asielsector op gebied van kennis, methodologie en opleiding. Het onderzoek wordt steeds gevoerd in co-creatie met de diverse actoren in het werkveld.

Bij de studie ‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’ lag de focus op het concept van de veerkracht van families. We kregen inzicht in de kwetsbaarheid en de veerkracht van ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen in verschillende aspecten van het leven. We analyseerden waarom sommige zorgpraktijken op gebied van opleiding en welzijn minder of meer effectief waren.

In 2018-2019 deden we in opdracht van de Vlaamse Overheid onderzoek naar de vrijwilligersinitiatieven die woonondersteuning aanbieden aan erkende vluchtelingen. Dit resulteerde in een draaiboek met goede praktijken en basisvoorwaarden voor de supervisie en ondersteuning van vrijwilligers in deze sector.

Sinds 2018 organiseert onze campus, samen met diverse (buitenlandse) partners, jaarlijks de internationale Summer School ‘Refugee Children and Families in Europe: social work and counseling’, over de ondersteuning van vluchtelingengezinnen.

Het werkveld roept op tot een betere begeleiding van families voor, tijdens en na de procedure gezinshereniging. In 2019 hebben we een onderzoek gestart naar de noden van zorgverleners en gezinnen. Dit zal resulteren in een opleiding voor verschillende professionele actoren.

In 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling  van een beleidsvisie rond de bescherming van, de zorg van en de participatie door kinderen in opvangcentra. Daarnaast ontwikkelen en organiseren we een trainingsprogramma voor professionals.

Afbeelding 

Therapeutische pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen en hun pleeggezinnen

Erasmus+ samenwerkingsproject dat loopt vanaf 01/01/22

Lees meer More
Afbeelding 

Afbeelding 

REFUFAM: integratieproces van vluchtelingengezinnen versterken

Drie onderzoekscentra bekijken de impact van het Belgische migratie- en integratiebeleid op het welzijn en de integratietrajecten van vluchtelingengezinnen.

Lees meer More
Afbeelding 

Afbeelding 
vorming asielcentra veilige omgeving voor kinderen

Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

Ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie voor meer kind- en gezinsvriendelijke opvangcentra en een vormingspakket.

Lees meer More
Afbeelding 
vorming asielcentra veilige omgeving voor kinderen

Afbeelding 

Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Hoe kunnen we de gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter omkaderen? We bouwen aan een lerend netwerk van begeleiders uit opvang, gezinszorg en onderwijs.

Lees meer More
Afbeelding 

Afbeelding 

Bijscholing 'Wortelen in nieuwe aarde': inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

Gebaseerd op de methodiek 'The tree of life'

Lees meer More
Afbeelding 

Pagina's

Abonneren op RSS - Vluchtelingengezinnen
© Kenniscentrum Gezinswetenschappen