Afbeelding 
wijkzorgmodel voor thuiszorg in een kwetsbare buurt door vzw EVA en HIG

Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt

Project met steun van het Europees Sociaal Fonds, Innovatie door exploratie en van VGC – Welzijn. 

Brusselaars van vreemde origine, vooral senioren, vinden moeilijk de weg naar de thuiszorg. Tegelijk zetten mensen van vreemde origine die in Brusselse volkswijken wonen slechts moeizaam de stap naar een job in de thuiszorg, ook al hebben ze vaak een rijke ervaring met zorg dragen. Hoe kunnen we deze twee noden met elkaar verbinden en de knoop ontwarren?

EVA vzw, een ontwikkelingsorganisatie in Brussel, ontwierp een vernieuwend wijkzorgmodel en vond partners om dit in de praktijk te brengen. Ook het Kenniscentrum Gezinswetenschappen werkte mee aan dit project.

>> Dit project werd verkozen als hét 'Zorgverhaal van het Jaar' in 2017!

>> Dit project kreeg een vervolg in 2019-2020.

Service Designtraject

Stap één was het bedenken van een zorgmodel dat past bij de eigenheid en noden van een kwetsbare buurt. EVA vzw volgde een Service Designtraject, ondersteund door Namahn bvba. Service design is een methode om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Vanuit de noden van de gebruiker(s) wordt er samen met andere belanghebbenden naar concrete oplossingen gezocht.

Voor dit traject bracht EVA vzw basiswerkers en leidinggevenden uit de thuiszorg rond de tafel, samen met mantelzorgers, sectorverantwoordelijken, en andere betrokkenen. Samen ontwierpen ze het ‘Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt’.

Elkaar versterken voor meer kwaliteit

Doel van het project was om de draagkracht van thuiszorgmedewerkers te versterken en potentiële medewerkers onder de ervaringsdeskundigen aan te trekken. Cultuursensitieve, kwaliteitsvolle zorg  garanderen was het beoogde resultaat.

Ervaringsdeskundigen nog deskundiger

Het plan was dat tien ervaringsdeskundigen in de (mantel)zorg aan de slag zouden gaan (met een werkervaringscontract of als vrijwilliger) bij een Nederlandstalige Brusselse thuiszorgdienst.

Aansluitend volgden zij een leer-werktraject om uit te groeien tot cultuursensitieve zorgambassadeur. Zij legden de link naar Brusselse senioren en wendden hun ervaringsdeskundigheid aan om collega’s in de thuiszorg te ondersteunen bij het geven van maatgerichte en cultuursensitieve zorg.

Professionals nog sensitiever

Ook de professionele medewerkers kregen training. Verzorgenden, leidinggevenden en andere medewerkers van Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisaties volgden een opleiding waarmee ze  meer inzichten en vaardigheden konden verwerven over cultuursensitieve zorg. Doel iwa dat ze deze kunnen toepassen in hun job, en ook doorgeven aan collega’s en medewerkers.

Uitwisseling was eveneens voorzien: naast deze bijeenkomsten werden casusbesprekingen van leidinggevenden ingebracht in de groep van cultuursensitieve zorgambassadeurs in opleiding.

Trainingsprogramma

Het was de taak van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en van Groep Intro om dit trainingsprogramma uit te werken, gebaseerd op een behoefteanalyse die reeds werd uitgevoerd door EVA vzw. Het HIG kon verder bouwen op haar expertise in verband met superdiversiteit en cultuursensitieve zorg in gezinscontext.

Birsen Taspinar heeft voor het kenniscentrum deze trainingssessies ontwikkeld en begeleid. Kristien Nys en Joris Dewispelaere volgden dit project mee op.

 

Resultaten: 'Je weet niet wat je mist!'

Op dinsdag 21 november 2017 presenteerden de initiatiefnemers hun projectervaringen en -resultaten tijdens het reflectiemoment ‘Je weet niet wat je mist', in Amazone te Brussel. Meer dan honderd professionals waren aanwezig. Het reflectiemoment was een pleidooi om het potentieel van mensen uit diverse horizonten in te zetten om samen met de thuiszorgdiensten te bouwen aan een meer cultuursensitieve zorg voor de senioren van morgen.

In de kortfilm 'Je weet niet wat je mist!' maak je kennis met enkele van de kersverse zorgambassadeurs.

 

Partners in dit project:

  • EVA vzw
  • de Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisaties (Familiehulp, Thuiszorg Brabant,  Solidariteit voor het Gezin en Aksent- Aanvullende thuiszorgdienst)
  • VUB Faculteit Agogische Wetenschappen
  • Kenniscentrum Woonzorg Brussel
  • Groep Intro
  • Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

 

 

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen