Gezinsbeleid in Vlaanderen

Ieder jaar publiceren we een overzicht van het beleid ten aanzien van gezinnen en dit op verschillende niveaus. Voor een van de beleidsdomeinen maken we telkens een diepgaander analyse. De resultaten worden gepubliceerd en stellen we voor op de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei.

Onderzoekers: Kathleen Emmery, Pieter Rondelez (tot 2014), Dirk Luyten en Elisabeth Adriaens (vanaf 2017)
Met steun van: Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen