Dag van het Gezin 2011: persconferentie

Van gewoon samen tot samengewoond, en opnieuw samen: samenwonen in het gezinsbeleid.
Analyse van het gezinsbeleid gevoerd in 2010, voorgesteld op 13 mei 2011.

15 mei is Internationale Dag van het Gezin. De Verenigde Naties roepen op om naar aanleiding van deze dag actuele thema's in verband met gezinnen en gezinsbeleid op de agenda te zetten. We beantwoorden deze oproep telkens met de analyse van het gezinsbeleid zoals dit het afgelopen jaar in Vlaanderen werd gevoerd.

In 2011 schoven de VN armoede naar voor als centraal thema. Vanuit de vaststelling dat samenwonen het risico op armoede beperkt, bekeken we het gezinsbeleid vanuit de volgende vraag: Bevordert het gezinsbeleid samenwonen en gezinsvorming?

We wonen steeds minder samen. We zullen dat ook steeds minder doen in de toekomst. In 2008 woont 12% van de Vlaamse bevolking alleen, volgens de huishoudensprojecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering zal dit percentage in 2030 stijgen tot 15%.
Deze ogenschijnlijk beperkte stijging in percentage verbergt een grote verwachte toename in reële aantallen alleenwonenden: tot 950.000 in 2030. In 2003 waren er dat nog geen 700.000. Dit zijn demografische projecties; ze houden geen rekening met eventuele wijzigingen in het beleid.

In ons onderzoek beargumenteren we waarom samenwonen belangrijk is. We stellen ons de vraag of de overheid het samenwonen vandaag voldoende stimuleert.

U kunt de publicatie van dit onderzoek bestellen; enkele artikels kunt u gratis downloaden.

Ons onderzoek en analyse werden aan de pers voorgesteld tijdens een persconferentie op vrijdag 13 mei 2011.

Reacties in de pers:

  • Overheid remt gezinsvorming af. De Standaard, 14 mei 2011
  • Koppels veinzen relatiebreuk om OCMW te misleiden. De Morgen, 14 mei 2011
  • Samenwonen kan uw portemonnee schaden. Het Belang van Limburg, 14 mei 2011
  • Samenwonen mag niet financieel afgestraft worden. De Bond, 27 mei 2011
  • De hoeksteen behoeft meer ondersteuning. Standpunt van Guy Tegenbos in De Standaard, 20 mei 2011

Voor ons onderzoek kregen we steun van: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen