Afbeelding 
Dag van het Gezin 2013: studievoormiddag 'Huizen van het Kind'

Dag van het Gezin 2013: studievoormiddag 'Huizen van het Kind'

15 mei is Internationale Dag van het Gezin. De Verenigde Naties roepen op om naar aanleiding van deze dag actuele thema’s in verband met gezinnen en gezinsbeleid op de agenda te zetten. We beantwoorden deze oproep elk jaar met een analyse van het gezinsbeleid in Vlaanderen, met een internationaal perspectief.

In 2013 presenteerden we onze analyse in de publicatie 'Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind'.

Op de Dag van het Gezin, 15 mei 2013, organiseerden we een studievoormiddag over een van de aspecten van het Vlaamse gezinsbeleid:

 

Huizen van het kind: schakels in een sterk lokaal gezinsbeleid?

Begin 2014 ging het nieuwe decreet over de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in voege. 'Huizen van het Kind' zullen het bestaande aanbod samenbrengen op een centrale plek in de buurt of in een samenwerkingsverband. Ouders die vragen hebben over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind, moeten zo gemakkelijker de weg vinden. Deze huizen willen ook ontmoeting en sociale cohesie stimuleren. Elke buurt en elke gemeente zijn anders, dus ook elk Huis van het Kind zal uniek zijn.

 • Hoe kunnen gemeenten (mee) vormgeven aan de Huizen van het Kind?
 • Versterken Huizen van het Kind een lokaal gezins- of gezinsvriendelijk beleid?
 • Wat is hun relatie met het lokaal loket kinderopvang, het lokaal overleg kinderopvang, met de jeugdraad, de gezinsraad?
 • Hoe wordt de buurt betrokken?

Inspirerende vragen voor iedereen die zich op lokaal niveau inzet voor gezinsondersteuning. Op deze studiedag lieten we buitenlandse en Vlaamse voorbeelden aan het woord. We debatteerden over de mogelijkheden die de ‘Huizen van het Kind’ bieden voor bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, voor een aansturing vanuit de gemeente en voor het buurtgericht werken.

U kunt de bijdragen van sprekers downloaden.

Wie sprak?

 • Wannes Blondeel is programmamanager Huizen van het Kind/ Preventieve Gezinsondersteuning bij Kind en Gezin.
 • Bea Bossaerts is freelance redacteur. Ze heeft gesprekken met experts opgetekend in het boek ‘Kiezen of delen? Pistes voor gezinsbeleid’ (2012).
 • Magda De Meyer is adjunct-kabinetschef Armoede op het kabinet van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.
 • Charlotte Franckx is beleidsmedewerker opvoedingsondersteuning aan de stad Antwerpen.
 • Hester Hulpia is binnen het VBJK (centrum voor Vernieuwing van Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) betrokken bij projecten over opvoedingsondersteuning en gemeenschapsvorming. Ze werkt aan de ontwikkeling van praktijkmodellen voor de Huizen van het Kind.
 • Ann Lobijn is stafmedewerker kinderopvang en gelijkekansenbeleid bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).
 • Dirk Luyten is docent Beleidsplanning en bevoegdheidsverdeling en begeleidt een projectgroep over Gezinsvriendelijke gemeenten aan de opleiding Gezinswetenschappen. Hij werkt mee aan onderzoek over gezinsbeleid aan het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en is zelfstandig beleidsadviseur voor lokale besturen (Studio Beleid).
 • Kathleen Vandenput is verantwoordelijke team Schoolopbouwwerk van de afdeling Welzijn en Lokale Economie in de gemeente Heusden-Zolder.
 • Caroline Vink adviseert vanuit het Nederlands Jeugdinstituut overheden, onderzoekers en organisaties over ontwikkelingen op het gebied van jeugd, jeugdzorg en jeugdbeleid. Ze werkt op dit moment rond de transitie en transformatie van jeugdzorg naar de gemeenten.
 • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, rondde de dag af.

Vervolg: Vlaams Parlement volgt onze aanbevelingen

Tijdens deze studiedag debatteerden we over het Ontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve Gezinsondersteuning. Inmiddels werd de bespreking van de tekst in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams parlement afgerond.

Door de commissie werden enkele amendementen goedgekeurd. Deze amendementen komen tegemoet aan onze suggesties om enerzijds de lokale besturen een meer centrale rol te geven in de organisatie van de Huizen van het Kind en anderzijds verbindingen te leggen met reeds bestaande lokaal overleg en met het lokaal beleid kinderopvang.

Meer bepaald keurde de commissie de volgende amendementen goed:

 • In artikel 7: …. Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning, kan initiatief nemen tot het organiseren van een Huis van het Kind. Elk initiatief verloopt in samenwerking met het lokaal bestuur. Bij gebreke aan initiatief neemt het lokaal bestuur het initiatief op zich."

 • In artikel 12: … Een Huis van het Kind maakt zijn aanbod bekend op het Lokaal Overleg Kinderopvang vermeld in artikel 13, tweede lid, van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Het Huis van het Kind stemt daarbij af op welke wijze informatie met betrekking tot het aanbod zal doorstromen naar de gebruikers van kinderopvang en hoe samenwerking met kinderopvanginitiatieven vorm krijgt.

Op 20 november werd het decreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen