Afbeelding 
Superdiversiteit, door Dirk Geldof

Colloquium 'Superdiversiteit' op 17 okt 2013

Superdiversiteit: Welke uitdagingen stelt dit voor gezinnen en voor de samenleving?

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Volgend decennium is dat ook in Antwerpen een realiteit. Ook in vele andere gemeenten groeit de diversiteit.

In deze superdiversiteit leven steeds meer gezinnen over de grenzen heen. Ze worden wereldfamilies: contacten met familieleden en vrienden in andere landen hebben impact op relaties met huis- en stadsgenoten. Wat betekent superdiversiteit voor gezinsrelaties? Hoe moet het gezinsbeleid hierop inspelen? Welke uitdagingen zien we voor het integratiebeleid, voor lokale besturen, voor sociaal werk? Hoe ontwikkelen we een nieuwe kijk op de groeiende diversiteit in de diversiteit? En hoe kunnen we het potentieel ervan beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen vermijden?

Presentaties:

  • Superdiversiteit als nieuwe fase. Uitdagingen voor het integratie- en het gezinsbeleid, door Dirk Geldof
  • Wereldstad. Superdiversiteit in Amsterdam. Interview met socioloog Maurice Crul.

Reacties van

  • Naima Charkaoui, directeur Minderhedenforum
  • Jozef De Witte, directeur Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

met aansluitend panelgesprek, gemordereerd door Samira Bendadi (Mo*)

Onderzoek

Wat transnationaal leven concreet betekent voor gezinnen in een superdiverse samenleving, onderzoekt het Kenniscentrum HIG, samen met de opleiding SW van Odisee, verder in het PWO-onderzoek ‘Stedelijk sociaal werk met (trans)migranten-gezinnen' dat in september 2013 van start ging.

Het boek

Meer weten, recensies en bestellen

 

Thema 
Afbeelding 
Superdiversiteit, door Dirk Geldof
Dirk Geldof
Contact 
Dirk Geldof

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: dirk.geldof@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen