Afbeelding 
cover ZER PSG

'Opleiding psychosociale gerontologie bouwt brug tussen ouderen en hulpverlening' zegt visitatierapport

Een commissie van (inter)nationale experts heeft de onderwijskwaliteit van de Vlaamse opleiding Psychosociale gerontologie onderzocht. Ze komt tot de conclusie dat deze opleiding in het kader van levenslang leren een meerwaarde biedt voor het werkveld. De opleiding moet wel nog werken aan haar bekendheid.

Brugfunctie
De bachelor in de Psychosociale gerontologie vervult een brugfunctie in het begeleiden van de oudere en zijn omgeving in een traject dat een antwoord biedt op verschillende levens-, hulp - en zorgvragen.

De commissie komt tot de conclusie dat de opleiding inspeelt op een groeiende vraag aan kennis omtrent ouderenzorg en dat de studenten hiervoor een inhoudelijk sterke en samenhangende opleiding krijgen.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen