Afbeelding 
Cover van het boek 'Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen'

Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen

Ieder jaar voert het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een onderzoek uit naar het gezinsbeleid op Vlaams, federaal en Europees niveau, met ieder jaar een andere focus. Dit jaar spitsten we ons toe op het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen. Dankzij een ruime bevraging bij Vlaamse gemeentes die in december 2013 werd opgestart, bieden we nu het resultaat van het onderzoek aan in de nieuwe publicatie: 'Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen'.

In het onderzoek worden enkele evoluties op lokaal niveau toegelicht. Zo zetten bijvoorbeeld lokale besturen samen met het decreet preventieve gezinsondersteuning meer en meer in op een Huis van het Kind. Lokale besturen hebben een coördinerende en beleidsmatige rol op het gebied van kinderopvang en ook in andere domeinen van het gezinsbeleid krijgen ze taken toegewezen vanuit het Vlaams en federaal niveau. Het gezinsbeleid in Vlaanderen is deels een decentraal beleid: lokale besturen dragen een groot deel van de verantwoordelijkheid. De interne staatshervorming moet ervoor zorgen dat de planlasten voor lokale besturen dalen. Deze evoluties vroegen om een onderzoek naar de tendensen in het lokale gezinsbeleid.

In deze publicatie worden de resultaten van dit onderzoek bij lokale actoren gebundeld. Dit boek bouwt verder op de jaarlijkse screening van de domeinen en actoren van het gezinsbeleid, die het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt. Het gezinsbeleid is een zaak van verschillende overheden en verschillende niveaus. We volgen het Vlaams, federaal, Europees en lokaal gezinsbeleid op. De verbinding tussen deze drie niveaus worden in een casestudy over de aanpak van de bestrijding van kinderarmoede toegelicht. Voor geïnteresseerden in het gezinsbeleid en voor professionelen in de welzijnssector geeft deze publicatie inzicht in de praktijk van het lokale gezinsbeleid en nodigt ze uit tot debat. De resultaten van dit onderzoek werden verder ook toegelicht op de Gezinsconferentie, die plaatsvond op de Dag van het Gezin, 15 mei 2014.

Auteurs:
Dirk Luyten is doctor in de sociale wetenschappen en master in de stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij is lector Gezinsbeleid in de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen en begeleidt jaarlijks een groep studenten die ouders bevragen over de gezinsvriendelijkheid van hun wijk.
Kathleen Emmery is master in de criminologie. Ze is coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en volgt het gezinsbeleid in Vlaanderen op.
Pieter Rondelez is master in de politieke wetenschappen en master of conflict and development. Hij volgde voor het kenniscentrum het gezinsbeleid op Europees niveau op.

 

Met de steun van: Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Jaar van uitgave: 2014
Prijs: 15 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnenland)

Bestellen

Afbeelding 
Cover van het boek 'Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen'

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen