Afbeelding 
Cover boek

De sleutel past niet meer op elke deur

Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op vlak van wonen. Jongvolwassenen nestelen zich in Hotel Mama. Boemerangkinderen keren na een scheiding terug naar het ouderlijke huis. Heel wat kinderen maar ook volwassenen in een LAT-relatie zijn woonnomaden die pendelen tussen twee huizen. Nieuw-samengestelde gezinnen zijn de ene week met twee en de volgende met zes. De woonmarkt evolueert minder snel, de nieuwe gezinnen wonen vaak in traditionele woningen. Nieuwe trends zoals cohousing en kangoeroewonen zijn creatieve oplossingen die nog maar voor een minderheid haalbaar of aantrekkelijk zijn. Ook het woonbeleid hinkt achterop. Veel regels blijken het samenwonen of samenhuizen eerder te bemoeilijken dan te bevorderen. De sleutel past niet meer op de deur. In dit boek krijg je analyses, visies en suggesties voor een actueler woon- en gezinsbeleid. Want het is tijd om in te spelen op de woonnoden van hedendaagse gezinnen, niet alleen op die van het traditionele gezin van de vorige eeuw.

De publicatie werd voorgesteld op de gelijknamige studiedag op 13 mei naar aanleiding van de Dag van het Gezin.

Uitgegeven bij Garant, 2015
Prijs: 15 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnenland)

>> Bestellen

Inhoudstafel

1    Inleiding. De sleutel past niet meer op elke deur.
Kathleen Emmery, Dirk Luyten
2    Woonverhalen
Miet Timmers
3    Wonen in Vlaanderen… Voor elk gezin wat wils?
Inge Pasteels, Edith Lodewijckx, Dimitri Mortelmans
4    Veranderende woonbehoeften in een context van superdiversiteit
Dirk Geldof
5    Hoe wonen gezinnen in Vlaanderen
Dirk Luyten, Kristof Heylen
6    Diverse en dynamische gezinnen en sociaal wonen
Björn Mallants, Dirk Luyten, Eline Mechels
7    Te koop: echtelijke woning!
Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans
8    Flexibel en betaalbaar wonen. Nood aan een woonshift?
Diederik Vermeir, Nicolas Carette, Bernard Hubeau, Frederik Swennen
9    Kinderen als medeonderzoekers van de woonomgeving
Hari Sacré, Liza Lauwers, Sven De Visscher, Ruben Joye
10    Sleutelkwesties en aanbevelingen
Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Inge Pasteels, Dirk Geldof 

 

Biografie auteurs

Nicolas Carette is docent aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en co-directeur van het Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht (ICBO).

Sven De Visscher is doctor in de pedagogische wetenschappen en lector Sociaal Werk aan Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Hij maakt deel uit van de vakgroep sociaal werk waar hij aanspreekpunt is voor het team 'verstedelijking en gemeenschapsvorming'.

Kathleen Emmery is master in de criminologie en coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Ze doet onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen.

Dirk Geldof, doctor in de politieke en sociale wetenschappen en bachelor in de wijsbegeerte, doceert sociologie aan de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee en is onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Hij doceert eveneens aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool en de opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur van de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde in 2013 ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’.

Kristof Heylen is verbonden aan de Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen van de KU Leuven.

Bernard Hubeau is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten en aan de Faculteit Politieke en Sociale We-tenschappen van de Universiteit Antwerpen. Bernard Hubeau is tevens voorzitter van de Vlaamse Woonraad

Ruben Joye is lector aan de vakgroep Architectonisch Ontwerp van HOGent.

Liza Lauwers is wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Architectonisch Ontwerp van HOGent.

Edith Lodewijckx is onderzoeker bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Dirk Luyten is doctor in de sociale wetenschappen en master in de stedenbouw en ruimtelijke planning, is lector gezinsbeleid aan de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee en onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Zijn onderzoeksfocus is het lokaal gezinsbeleid en gezinsvriendelijkheid van woonwijken.

Björn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen.

Dimitri Mortelmans is hoogleraar aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Inge Pasteels is senior onderzoeker bij het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van Universiteit Antwerpen en docent demografie in de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee. Zij coördineert “Scheiding in Vlaanderen” en “Families in Transities, Transities in Families”, twee grootschalige interuniversitaire projecten. Haar gezinssociologische onderzoeksexpertise betreft het bestuderen van gezinstransities, vooral scheiden en herpartneren.

Hari Sacré is wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Mens en Welzijn van HOGent.

Frederik Swennen is hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Miet Timmers is bemiddelaar en generatiedeskundige. Ze is als gastdocent verbonden aan de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee.

Diederik Vermeir is onderzoeker aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en het Steunpunt Wonen.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen