Afbeelding 
cover van het boek 'Transmigratie'

Studiedag 'Werken met transmigranten'

Op vrijdag 23 oktober stelden Mieke Schrooten en Margot Lavent (opleiding Sociaal Werk), samen met Dirk Geldof en Sophie Withaeckx (opleiding Gezinswetenschappen en kenniscentrum HIG) de resultaten voor van hun onderzoek over 'Werken met transmigranten - uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid'. Ook hun boek, gebaseerd op dit praktijkgericht onderzoek en uitgegeven bij Acco, werd toen gepresenteerd.

In deze wereld van superdiversiteit nemen complexere migratiepatronen toe. Bij transmigratie of meervoudige migratie komen mensen aan na een verblijf in meerdere landen. Het is daarbij onzeker of België hun definitieve land wordt of dat de transmigranten verder migreren. Voor hulpverlening zijn transmigranten geen evidente doelgroep. Ze kennen hun weg in het sociale veld nog niet en beschikken niet altijd over lokale steunnetwerken. Taalbarrières, de tijdelijkheid van hun verblijf en netwerken in meerdere landen maken hulpverlening complexer.

De studievoormiddag en het boek verkennen de uitdagingen voor hulpverlening en voor lokale besturen. We schetsen de welzijnsnoden van Marokkaanse, Ghanese en Braziliaanse transmigranten in Brussel en Antwerpen en het beroep dat ze doen op formele en informele hulpverlening. Tegelijk analyseren we hoe hulpverleners met deze groepen werken. De studievoormiddag verkende de impact van transmigratie en wil inspireren om met deze groep aan de slag te gaan.

Deze studiedag werd georganiseerd door de Opleidingen Sociaal Werk en Gezinswetenschappen, de Onderzoeksgroep Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool.

Programma:

9u: Onthaal

9u30: Verwelkoming door Tanja Nuelant (Studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch Werk voor de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie) en Harry Parys (Studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch Werk voor de opleidingen Sociaal werk en Orthopedagogie)

9u40: Voorstelling van het boek 

  • Dirk Geldof: Groeiende transmigratie als onderdeel van superdiversiteit 
  • Mieke Schrooten: Complexe migratiepatronen kleuren de leefwereld van transmigranten 
  • Margot Lavent: De welzijnsnoden en strategieën van transmigranten 
  • Sophie Withaeckx: Hulpverlening aan transmigranten: nieuwe realiteiten voor het werkveld

10u30: Vragenronde

10u50: Pauze

11u20: Panelgesprek met reflecties vanuit welzijnswerk, beleid en onderzoek, met medewerking van:

  • Heleen Van Opstal (De8, EVA Antwerpen)
  • Ann Trappers (De Foyer, EVA Brussel)
  • Nordin Cherkaoui (Al-Ikram)
  • Youssef Kobo (Kif Kif, Mouvement X)
  • Moderator: Samira Bendadi (Mo*-Magazine)

12u20: Slotreflecties door Mieke Schrooten en Dirk Geldof

12u30: Broodjeslunch

 

Het boek wordt uitgegeven bij Acco:

Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx, Dirk Geldof & Margot Lavent, Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.’ Leuven, Acco. ISBN 978 94 6292 271 6 // 2015

Meer informatie over het onderzoek

 

Afbeelding 
cover van het boek 'Transmigratie'
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen