Afbeelding 
Cover boek 'Zoals het klokje thuis tikt'

Zoals het klokje thuis tikt

Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders - Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Eline Mechels (red.)

Samenhuizen met volwassen kinderen: voor veel gezinnen is dit – al dan niet tijdelijk – een realiteit. Sommige kinderen blijven in Hotel Mama wonen, anderen komen als boemerangkinderen tijdelijk inwonen na een scheiding. Mensen van middelbare leeftijd kiezen er soms voor te gaan samenwonen met hun bejaarde ouders of hun volwassen kinderen die een beperking hebben, om voor hen te zorgen.

>> Bekijk het filmpje waarin het boek wordt voorgesteld

Uitdagingen en aanbevelingen

Onderzoekers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) maakten samen met partners een analyse van verschillende vormen van ‘samenhuizen’ van ouders met volwassen kinderen. De auteurs gaan in op de uitdagingen en doen concrete aanbevelingen om dit te ondersteunen en te optimaliseren.

Sommige vormen van samenhuizen met volwassen kinderen en ouders zijn vandaag al wijdverspreid. Andere kunnen in de toekomst misschien een antwoord bieden op vragen die een vergrijzende en zorgzame samenleving ons stelt. Dit boek is een inspiratiebron voor iedereen die professioneel, beleidsmatig of persoonlijk te maken heeft met samenhuizen van volwassen kinderen en hun ouders.

Bestellen

Het boek 'Zoals het klokje thuis tikt' kost 15 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten
Bestellen

2016 - Uitgeverij Garant

Auteurs

 • Wouter De Tavernier
  is Phd Fellow aan het Centre for Comparative Welfare Studies, Aalborg University (Denemarken). Hij doet onderzoek naar sociaal beleid voor ouderen en vergrijzing.
 • Veerle Draulans
  is ethicus en doctor in de theologie aan de faculteit sociale wetenschappen Gender en diversiteitsstudies KULeuven. Ze doet onderzoek naar gender en diversiteit waaronder diversiteit in zorg.
 • Kathleen Emmery
  is master in de criminologie en coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). Ze doceert aan de opleiding gezinswetenschappen (Odisee) en doet onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen.
 • Sebastiaan Gerards
  is master in de architectuur en in kunst, cultuur en erfgoed. Hij bereidt een doctoraat voor over meergeneratiewoningen en is medewerker van de onderzoeksgroep ArcK (Universiteit Hasselt).
 • Luk Jonckheere
  is psychiater-groepsbegeleider en voorzitter van Samenhuizen vzw. Hij is initiatiefnemer van het groespwoonproject La Grande Cense.
 • Evie Kins
  is doctor in de Psychologie. Ze werkt als kinder- en jongerenpsycholoog en is verbonden aan de VIVES-hogeschool waar ze onderzoek doet naar gezinnen in de bijzondere jeugdzorg en pleegzorg.
 • Luc Lampaert
  is medewerker alternatieve woonvormen bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en betrokken bij diverse vormen van samenwonen voor ouderen en personen met een beperking in het Brussels Gewest.
 • Edith Lodewijckx
  is sociaal-demograaf en werkt voornamelijk met gegevens uit het Rijksregister. Ze is senior-onderzoeker bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering. 
 • Dirk Luyten
  is doctor in de sociale wetenschappen en master in de stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij is lector aan de opleiding gezinswetenschappen (Odisee) en onderzoeker bij het Kenniscentrum  Gezinswetenschappen (Odisee).
 • Eline Mechels
  is master in de sociologie en stafmedewerker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee).
 • Erik Nuyts
  is doctor in de wetenschappen. Hij werkt als hoofddocent (Universiteit Hasselt en PXL University College) en als medewerker in de onderzoeksgroep ArcK (Universiteit Hasselt).
 • Sabine Thielemans
  is master in de rechten. Ze werkt als advocaat (LegalDirect) en is gastdocent aan de opleiding gezinswetenschappen (Odisee).
 • Luc Van de Ven
  is als klinisch ouderenpsycholoog verbonden aan de dienst Ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum (KU Leuven). Hij is gastdocent aan de opleiding gezinswetenschappen (Odisee).
 • Joris Van Puyenbroeck
  is doctor in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogie). Hij is docent aan de opleidingen gezinswetenschappen en psychosociale gerontologie (Odisee), en verantwoordelijke onderzoek voor het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk (Odisee).
 • Jan Vanrie
  is doctor in de psychologie en coördinator van de onderzoeksgroep ArcK (Universiteit Hasselt, Faculteit Architectuur en kunst). Hij is hoofddocent in de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur en doet onderzoek over de relaties tussen de mens en de gebouwde omgeving.
 • Sabrine Vanslembrouck
  is medewerker bij Samenhuizen vzw en daar de contactpersoon voor Vlaams-Brabant en Brussel.

Redactie door

Studiedag

Op 13 mei 2016 werd deze publicatie voorgesteld op de studiedag 'Zoals het klokje thuis tikt', op de Campus Schaarbeek

Tegelijk met deze publicatie werd het boek 'Generaties onder één dak' voorgesteld, waarin gezinnen die overwegen meergenerationeel samen te wonen antwoord vinden op al hun vragen.

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen