Contact 
Kim Lecoyer

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kim.lecoyer@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kim Lecoyer is master in de Sociale en interculturele psychologie, master in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een manama in Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie.

Ze rondt momenteel haar doctoraat af in de Rechten aan het Centrum voor Mensenrechten van de UGent, waar ze onderzoek verricht naar niet-statelijke geschiloplossing in moslimgezinnen met een migratieachtergrond.

 

Ze is onderzoekster in het project Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen door zelforganisaties. In het kader daarvan begeleidt ze samen met Samira Oizaz een projectgroep in de tweede opleidingsfase van Gezinswetenschappen.

Ze werkt ook mee aan het project Levensbeschouwing en opvoedingsidealen.

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting werkt ze mee aan het project Family Support: Ondersteuning voor families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering

 

Naast haar werk voor het kenniscentrum is ze voorzitster van vzw KARAMAH EU: Muslim Women Lawyers for Human Rights. In functie daarvan ze organiseerde ze, ism het kenniscenntrum, de opleiding 'Peaceful lives: familiale bemiddeling in moslimgezinnen'. 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen