Afbeelding 

'Donderdag date-dag': campagne van de Vlaamse overheid

Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen lanceerde op 20 oktober 2016 de relatie-ondersteunende campagne 'Donderdag date-dag'. Daarmee wil hij koppels motiveren om meer tijd te maken voor hun relatie. Hij volgt hiermee een van de adviezen die het Kenniscentrum Gezinswetenschappen formuleerde in het onderzoek over (de nood aan) relatie-ondersteuning in Vlaanderen, dat dateert van 2012-2013. Op 19 oktober 2017 werd de vervolgcampagne gelanceerd, waarin meer aandacht wordt gevestigd op wat te doen als het misloopt.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Voor veel relaties kan een beetje meer tijd en aandacht voor elkaar al wonderen doen. Als dit niet volstaat, is het belangrijk dat mensen de weg vinden naar hulp. Deze campagne zorgt ervoor dat mensen de snelste weg vinden naar die hulp en ondersteuning.”
De campagne wil boven alles relatieproblemen bespreekbaar maken en waar nodig de weg wijzen naar hulp.

>> Klik hier voor de volledige campagne en alle relatie-tips.

Onze coördinator Kathleen Emmery zat in de stuurgroep die deze campagne adviseerde. Samen met Ellen Van Houdenhove begeleidde zij gedurende het academiejaar 2016-2017 een projectgroep in het tweede jaar van de bachelor Gezinswetenschappen, om te onderzoeken hoe deze campagne in Vlaanderen ontvangen wordt en de campagne te evalueren

>> U kunt het volledige evaluatierapport hiernaast downloaden

Evaluatie van de campagne (2016-2017)

Hoe ervaarde het publiek deze campagne? Tweedejaars studenten Gezinswetenschappen werkten mee aan de opbouw en de afname van een online vragenlijst. 520 respondenten vulden de vragenlijst in; drie vierde daarvan waren vrouwen, een vierde mannen.

De enquête peilde ondermeer naar hun mening over de campagne in het algemeen (de slogans, welke boodschap heeft men onthouden). Vervolgens mochten ze twee tips kiezen waarover ze graag hun mening kwijt wilden. Ook over de website en de radiospot konden ze reflecteren. Van de mensen die een relatie hadden op het moment van het onderzoek, wilden we ook weten of de campagne een (positief) effect had op hun relatietevredenheid. Enkele bevindingen:

  • De campagne had weliswaar een beperkt bereik, maar is globaal genomen wel op een positieve manier onthaald, zij het door de mannen iets minder dan door de vrouwen.
  • De boodschap is aangekomen: de respondenten onthouden uit deze campagne dat tijd maken voor je partner en je relatie belangrijk is.
  • De campagne scoort goed op het vlak van herkenbaarheid; ze geeft een positief en inspirerend beeld van relaties. Slechts een minderheid vond de boodschap betuttelend.
  • Eén vierde van de respondenten heeft naar aanleiding van de campagne met zijn of haar partner gesproken en één vijfde heeft de partnerrelatie met anderen besproken. Iets meer mensen, ongeveer twee derde van de respondenten, is meer gaan nadenken over hun relatie.
  • Eén derde van de respondenten heeft naar aanleiding van de campagne effectief meer tijd vrijgemaakt voor de partner. 

Bij een vervolg van deze campagne kan men er best over waken dat de beelden en tips voldoende herkenbaar en realistisch zijn en aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep (ouders met jonge kinderen). Misschien kan men ook bekijken op welke manier mannen sterker kunnen worden aangesproken.

Aanbevelingen rondetafel relatieondersteuning (2012-2013)

Uit het rondetafel-onderzoek over relatieondersteuning uit 2012-2013 brachten we enkele beleidsaanbevelingen naar voren. Zo adviseerden we dat de media een realistischer beeld zouden moeten ophangen van relaties en meer de boodschap geven dat inzet en bewuste keuzes belangrijk zijn in een partnerrelatie. Op die manier verminder je het taboe op praten over relatieproblemen. Nu wachten koppels te lang om hulp te zoeken omwille van dat taboe. Die hulp is bovendien vaak te duur, ze zou terugbetaald moeten worden.

Vandeurzen zette met deze grootschalige campagne duidelijk in op beeldvorming van relaties, en op preventie. Hij wil relaties en relatieproblemen bespreekbaar maken en duidelijk maken dat investeren in relaties de moeite waard is.

Hiermee wordt ook ingespeeld op de bevindingen dat mannen en vrouwen gelukkiger zijn in een goede partnerrelatie en dat kinderen in een positief gezinsklimaat een sterke basis vinden voor hun welbevinden en ontwikkeling.

In de media

De campagne deed heel wat stof opwaaien in de media en kon zowel op voor- als op tegenstanders rekenen. Hieronder een overzicht van artikels over de campagne:

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen