Afbeelding 
(cc) Circles of Support door Helen Sanderson

Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede

Onderzoek naar de betekenis van sociale steun en de rol van een sociaal netwerk leert ons dat een steunend sociaal netwerk een belangrijke beschermende factor is die onder meer de levenskwaliteit en de opvoeding ten goede komt. 

De Vlaamse overheid wil meer inzicht krijgen in de kritische succesfactoren om tot de versterking van het informeel persoonlijk netwerk bij mensen in armoede te komen. Ze wil effectieve modellen om dat netwerk te versterken, identificeren.

Onderzoeksopzet en -doel

Dit onderzoek bracht netwerkversterkende modellen en initiatieven in kaart en voegde er het oordeel van ervarings- en praktijkdeskundigen en van beleidsmedewerkers aan toe. 

Het project lijstte methodieken op uit de literatuur, rangschikte ze in 7 werkmodellen en liet ze vervolgens evalueren door mensen in armoede en professionele hulpverleners. In welke mate zijn bepaalde methodieken persoonlijk, duurzaam? Wat zijn sterktes, zwaktes en randvoorwaarden? 

Einddoel was te komen tot concrete beleidsaanbevelingen, die onder meer aangeven hoe de inzet van netwerkversterkende methodieken ondersteund en uitgebreid kunnen worden. 

Voorstelling en persartikels over het onderzoeksrapport

Onderzoekers: Imane Kostet, Kristien Nys, Inge Verhaegen, Joris Van Puyenbroeck

Timing: januari 2017 – december 2017

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen