Afbeelding 
directeur Ilse De Block van De Keerkring met Kristien Nys en minister Vandeurzen

Stakeholdersbevraging vzw De Keerkring

Vzw De Keerkring, de initiatiefnemer van de Opvoedingslijn, vroeg ons om een stakeholdersbevraging uit te voeren bij ouders en het werkveld, om zicht te krijgen op hun positie en rol. We namen deze onderzoeksopdracht op, samen met Karla Van Leeuwen van de KULeuven (Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek).

Enerzijds stelde vzw De Keerkring zich de vraag of wat zij te bieden heeft (nog) ‘actueel’ is. Biedt deze organisatie een antwoord op de vragen en behoeften van ouders en stakeholders? Wat zijn sterktes, wat zijn leemtes en hoe zouden ze daar nog beter op kunnen inzetten? Kortom, vzw De Keerkring wil de eigen werking bevragen en bekijken hoe ze hun aabod (no) beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van ouders en van professionele stakeholders.

Aansluitend stelde zich ook de vraag hoe vzw De Keerkring versterkt kan inzetten op samenwerking met andere diensten en organisaties en welke meerwaarde dat voor al de betrokken actoren zou kunnen bieden.

Ook studenten betrokken

Onderzoekster Kristien Nys organiseerde een websurvey om het werkveld te bevragen.

Om de ouders face to face te bevragen, schakelde ze studenten in van de opleiding Gezinswetenschappen, in het kader van haar opleidingsonderdeel "Ouderschap en ouderschapsbegeleiding".

Kwetsbare ouders werden via een focusgroep bevraagd.

Rapportage

Op 18 juni 2015 werden de bevindingen van de bevraging van het werkveld op de algemene vergadering van de raad van bestuur van vzw De Keerkring gepresenteerd.

Een tussentijdse rapportering van de bevraging van de subgroep ‘ouders met kinderen van 12 jaar en ouder’ vond plaats op het OOCamp van Expoo op 30 november 2015.

Het onderzoeksrapport 'Opvoeden en ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en het werkveld over de rol van vzw De Keerkring en andere actoren' werd op 15 februari 2017 overhandigd aan Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen bij zijn bezoek aan vzw De Keerkring.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen