Afbeelding 
oudere dame masseert andere oude dame

Vormingspakket voor het toepassen van voorafgaande zorgplanning (VZP) in een WZC

Dit onderzoek is een initiatief van het studiegebied Gezondheidszorg; Wim Peersman is co-promotor.

Heel wat woonzorgcentra (WZC's) hebben al een beleid wat betreft voorafgaande zorgplanning (VZP). Zij denken dus al actief na over een passende begeleiding bij het levenseinde van hun bewoners.

Toch is de toepassing van deze voorafgaande zorgplanning nog niet optimaal voor de bewoners. Dit is te wijten aan een te beperkte verslaggeving in de bewonersdossiers door leden van het zorgteam, wat onder meer bepaald wordt door de vaardigheden van het zorgteam en door de soms hectische werkomstandigheden. Een actieve dialoog met de bewoners en hun familieleden schiet er vaak bij in.

Het doel van dit project is het ontwerp en de implementatie van een vormingspakket voor het toepassen van VZP in een WZC. Het vormingspakket zal gebaseerd zijn op een analyse van best practices van bestaande vormingen. Bij de evaluatie zullen zowel professionelen, bewoners en hun familie worden bevraagd. Dit vormingsprogramma, gericht op de noden van het zorgteam bij het toepassen van VZP, zal dus niet alleen voor de zorgverleners, maar vooral voor de bewoners en hun familie een groot verschil maken.

De vorming zal ook lesmateriaal worden in het lessenpakket van de bachelor in Verpleegkunde en de banaba Psychosociale gerontologie.
Zo hopen we dat de kwaliteit van de levenseindezorg in WZC’s verder blijft verbeteren, en dat op een meer adequate manier rekening zal worden gehouden met de wensen van bewoners en hun familie.

Looptijd: 1 september 2018 tot 31 december 2019

Onderzoekers: Audrey De Decker; vanaf 1 jan 2019 opgevolgd door Diete Humblet, in opdracht van het studiegebied Gezondheidszorg; en Wouter Coussement, docent in de bacheloropleiding Verpleegkunde, campus Aalst

Promotor: Wim Peersman, onderzoekscoördinator van het studiegebied Sociaal-Agogisch werk en docent in de banaba Psychosociale gerontologie; Audrey De Decker zal als coördinator van het Expertisecentrum Ouderenzorg (EXP-O) van Odisee het onderzoek mee opvolgen.

Met medewerking van deze externe partners:

  • Prof. Dr. Christophe Lemmens (advocaat en gastprofessor en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen): juridisch expert
  • Prof. Dr. Wim Distelmans (oncoloog, voorzitter vzw LevensEinde InformatieForum (LEIF), LEIFarts en arts palliatieve zorg): klankbord bij het interpreteren van de resultaten en het ontwikkelen van het vormingspakket
  • Armonea (uitbater van rusthuizen): rekrutering van personeel uit zorgteams
  • Vlaamse Ouderenraad: rekrutering van deelnemers en aftoetsen van de voorstellen

Dit actiegericht onderzoeksproject geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting.

[Beeld: Eberhard Grossgasteiger]

Afbeelding 
oudere dame masseert andere oude dame
Focus 
Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Wim Peersman
Contact 
Wim Peersman

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: wim.peersman@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen