Afbeelding 

Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Bij de uitvoering van ons onderzoek ‘Veerkracht versterken bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’ was een van de meest gestelde vragen: wat na gezinshereniging? Hoe kunnen we de gezinsdynamieken, die onherroepelijk veranderen na zoveel ingrijpende gebeurtenissen, jaren van verwijdering en relaties op afstand..., beter ondersteunen?

In het PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ gaan we hierop in.

Gedurende drie jaar bekijken hoe we de gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter kunnen omkaderen. 

Dit onderzoek omvat een literatuurstudie, interviews met voor- en nakomers van gezinshereniging en met experten allerhande. We plannen ook focusgroepen met (in)formele begeleiders uit opvang, onderwijs en gezinszorg.

Het opzet van dit onderzoek is de uitbouw van een lerend netwerk, waarbinnen een modulair ondersteuningstraject ter professionalisering van (in)formele hulpverlenende actoren uitgewerkt wordt.

Het onderzoek gebeurt in samenspraak met (co-)promotor(en) uit het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk en het studiegebied Onderwijs.
 

Afbeelding 
Contact 
Mieke Groeninck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: mieke.groeninck@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeekl

Pascal Debruyne
Contact 
Pascal Debruyne

Telefoon: 02 240 68 40
E-mail: pascal.debruyne@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen