Telewerk inclusief organiseren

Drempels voor flexibele werkarrangementen verlagen

De COVID-19 pandemie verandert de arbeidsmarkt grondig en betekent voor veel professionals een plotse overschakeling naar thuiswerk. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat telewerk ook na de COVID-19-periode een blijver zal zijn.
Telewerk biedt, als het op een goede manier kan worden in gezet, heel wat voordelen. Maar voor de COVID-19-periode was het duidelijk dat niet iedereen gelijke toegang had tot telewerk. Onder meer opleidingsniveau, gender en migratie-achtergrond hebben hier invloed op. Het is belangrijk om te kijken op welke manier we de telewerkervaring tijdens de corona-periode kunnen gebruiken om deze ongelijkheden te verminderen.

Want telewerk heeft duidelijk heel wat potentieel om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Zo biedt de flexibiliteit van een home-office bijvoorbeeld heel wat kansen voor mensen met verminderde mobiliteit of aandachtstoornissen.

Oproep

Voor ons onderzoek zoeken we werknemers en leidinggevenden die in een interview hun ervaring met telewerk willen delen.

 • We zijn specifiek op zoek naar respondenten met diversiteitskenmerken (gender, socio-economische achtergrond, etnisch-culturele achtergrond, neuro-diversiteit, mobiliteits- en ander beperkingen). We willen ook graag mensen uit 'zorgende gezinnen' het woord geven, respondenten met een gezinssituatie die bijzondere zorgtaken vereisen (ouderenzorg, kinderen met een beperking, mantelzorg,...). Belangrijk is wel dat je in het uitvoeren van je job van thuis uit kunt werken.
 • Op dit moment hebben we vooral een tekort aan respondenten uit de for-profit sector (maar alle respondenten zijn welkom!). 

Ken jij of ben jij iemand die 1) zelf zou willen deelnemen of 2) onze informatie in hun organisatie zou willen verspreiden?
Neem dan contact op met jan.waeben@odisee.be

Inhoud en opbouw project

Samen met Mediawijs-IMEC en Ella vzw onderzoekt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen daarom in dit ESF-project welke drempels werknemers, leidinggevenden en werkgevers ervaren om telewerk ten volle in te zetten en te benutten. We focussen daarbij op de minder zichtbare drempels die te maken hebben met gender, etnisch-culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd… Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelen we tools voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden om deze drempels te overwinnen.

Concreet bestaat dit project uit

 • Een onderzoeksfase waarin we werknemers, werkgevers en leidinggevenden interviewen over hun visie op telewerk, de kansen die zij zien en de barrières die zij ervaren.
 • Een ontwikkeling en disseminatiefase waarin we tools uitwerken voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden waarmee ze de minder zichtbare barrières tot telewerk kunnen overwinnen.

Geïnteresseerd om mee te werken?

Deelnemen met uw bedrijf of organisatie aan dit project kan! In de eerste fase van dit project onderzoeken we hoe uw medewerkers en leidinggevenden kijken naar telewerk. Welke opportuniteiten zien zij en welk barrières ervaren zij? We interviewen verschillende medewerkers en leidinggevenden. Het kwalitatief onderzoek kan worden aangevuld met een online survey bij alle medewerkers en leidinggevenden om zo een beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en barrières binnen de hele organisatie. De resultaten worden anoniem verwerkt. U krijgt een beknopt rapport met de geanonimiseerde resultaten. Deze resultaten kunnen in een presentatie worden voorgesteld aan het management.

U kan ook deelnemen aan de tweede fase. In deze fase worden de tools die ontwikkeld werden op basis van het onderzoek uitgetest in uw bedrijf. Op die manier verbeteren de managementvaardigheden van leidinggevenden en specifieke digitale telewerkskills van uw medewerkers.

Vlaamse partners

Om dit te onderzoeks- en ontwikkelingsproject te kunnen realiseren, werken we nauw samen met Mediawijs-Imec en Ella vzw. Daarnaast kunnen we beroep doen op verschillende partners die deel uitmaken van een klankbordgroep:

 • Vrouwenraad
 • Boerenbond-Landelijke Gilden
 • Loopbaanbegeleidingcentrum Emino
 • Tolbo

Europese partners

De internationale partners in dit project zijn:

 • NEDERLAND: Hogeschool Windesheim – Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen en Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg
 • DUITSLAND: Universiteit Bielefeld – Faculteit Sociologie
 • NOORWEGEN: Universiteit OsloMet – Faculteit Technologie, Kunst en Design
 • IERLAND: National University of Ireland Galway – Cairnes School of Business and Economics

Looptijd: 1 februari 2021 tot eind december 2022

Financier: Europees Sociaal Fonds & de Vlaamse Overheid

 

 

 

Contact 
Jan Waeben

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: jan.waeben@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Portret Miet Timmers
Contact 
Miet Timmers

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: miet.timmers@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen