Telewerk inclusief organiseren

Drempels voor flexibele werkarrangementen verlagen

De COVID-19 pandemie verandert de arbeidsmarkt grondig en betekent voor veel professionals een plotse overschakeling naar thuiswerk. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat telewerk ook na de COVID-19-periode een blijver zal zijn.
Telewerk biedt, als het op een goede manier kan worden in gezet, heel wat voordelen. Maar voor de COVID-19-periode was het duidelijk dat niet iedereen gelijke toegang had tot telewerk. Onder meer opleidingsniveau, gender en migratie-achtergrond hebben hier invloed op. Het is belangrijk om te kijken op welke manier we de telewerkervaring tijdens de corona-periode kunnen gebruiken om deze ongelijkheden te verminderen.

Want telewerk heeft duidelijk heel wat potentieel om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Zo biedt de flexibiliteit van een home-office bijvoorbeeld heel wat kansen voor mensen met verminderde mobiliteit of aandachtstoornissen.Inhoud en opbouw project.

Wat we beogen

Samen met Mediawijs-IMEC en Ella vzw onderzoekt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen daarom in dit ESF-project welke drempels werknemers, leidinggevenden en werkgevers ervaren om telewerk ten volle in te zetten en te benutten. We focussen daarbij op de minder zichtbare drempels die te maken hebben met gender, etnisch-culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd… Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelen we tools voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden om deze drempels te overwinnen.

Concreet bestaat dit project uit:

  • Een onderzoeksfase waarin we werknemers, werkgevers en leidinggevenden interviewen over hun visie op telewerk, de kansen die zij zien en de barrières die zij ervaren.
  • Een ontwikkeling en disseminatiefase waarin we tools uitwerken voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden waarmee ze de minder zichtbare barrières tot telewerk kunnen overwinnen.

Activiteiten

Tijdens het academiejaar 2020-2021 werd een vijftigtal interviews afgenomen van zowel medewerkers als leidinggevenden.

In het najaar van 2020 brachten we verschillende partners samen die vanaf 1 februari 2021 het ESF-project ‘Telewerk inclusief organiseren: drempels voor flexibele werkarrangementen verlagen’ volop inhoud konden geven. Jan Waeben werd in maart 2021 aangesteld als hoofdonderzoeker.

Op 6 mei 2021 organiseerden de onderzoekers een internationale academische conferentie met de internationale partners: ‘Organizing telework in an inclusive manner’. De ervaringen en bevindingen uit verschillende lopende projecten uit diverse Europese landen werden zo meegenomen in het huidige onderzoek.

Op 8 oktober 2021 stelde Jan Waeben het onderzoek voor op de conferentie 'Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-covid 19-tijdperk: de vrouwenbeweging op scherp!', georganiseerd door Amazone vzw te Brussel. Je kan een podcast beluisteren over deze studiedag.

Vlaamse partners

Om dit te onderzoeks- en ontwikkelingsproject te kunnen realiseren, werken we nauw samen met Mediawijs-Imec en Ella vzw. Daarnaast kunnen we beroep doen op verschillende partners die deel uitmaken van een klankbordgroep:

  • Vrouwenraad
  • Boerenbond-Landelijke Gilden
  • Loopbaanbegeleidingcentrum Emino
  • Tolbo

Europese partners

De internationale partners in dit project zijn:

  • NEDERLAND: Hogeschool Windesheim – Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen en Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg
  • DUITSLAND: Universiteit Bielefeld – Faculteit Sociologie
  • NOORWEGEN: Universiteit OsloMet – Faculteit Technologie, Kunst en Design
  • IERLAND: National University of Ireland Galway – Cairnes School of Business and Economics

Looptijd: 1 februari 2021 tot eind december 2022

Financier: Europees Sociaal Fonds & de Vlaamse Overheid

 

 

 

Contact 
Jan Waeben

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: jan.waeben@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Portret Miet Timmers
Contact 
Miet Timmers

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: miet.timmers@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen