Checklist Gezinsgericht werkplekleren in de sociale economie

Hoe het thuis gaat, kan een sterke invloed hebben op je motivatie om te (blijven) werken, je werkhouding en hoe je omgaat met problemen of ziekte. Dat geldt bij uitstek voor de sociale economie, één van de sectoren waar de studenten Gezinswetenschappen (in het traject zonder levens- en werkervaring) actief zijn in functie van hun ‘werkplekleren’.

De relatie gezin-arbeid begeleiden is een centraal aandachtspunt in het leertraject. De ‘Checklist gezinsgericht werkplekleren in sociale economie’ wil hiervoor een leidraad zijn.

De ‘Checklist gezinsgericht werkplekleren in sociale economie’ werd op 22 feb. 2013 tijdens een studievoormiddag aan het publiek voorgesteld

Onderzoeker: Joris Dewispelaere
Partners: CollondSE Vzw, Ateljee, Opnieuw en co, CDJ-Services en het RTC Vlaams-Brabant
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Onderwijs

 

Focus 
Contact 
Joris Dewispelaere

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: joris.dewispelaere@odisee.be
Locatie: Campus HIG

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen