Afbeelding 
Prenatale screening en diagnostiek, een morele imperatief?

Prenatale screening en diagnostiek, een morele imperatief?

De mogelijkheden om prenataal afwijkingen op te sporen bij ongeborenen zijn sterk toegenomen. Wat doe je als het testresultaat reden geeft tot ongerustheid over de gezondheid van je kind? Hoe kom je tot een 'goede beslissing'?
Aan de hand van interviews met gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen onderzochten we hoe het staat met de psychosociale begeleiding van gezinnen bij prenatale diagnostiek en screening. We deden ook een online bevraging bij 260 gezinnen naar hun ervaringen met deze begeleiding.

Dit project werd afgerond met de studiedag 'Prenatale testen: vrije keuze of een plicht voor de ouders?' op 12 december 2013.

Looptijd: november 2011 - oktober 2013
Onderzoekers: Szilvia Hübel en Adelheid Rigo
Financiering: PWO-project* van Odisee
Partner: Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor Ethiek

Afbeelding 
Prenatale screening en diagnostiek, een morele imperatief?
Focus 
Adelheid Rigo
Contact 
Adelheid Rigo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: adelheid.rigo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen