Afbeelding 
Vele handen op een voetbal

Ouders & clubs: één doel?!

Hoe kunnen jeugdsportclubs en ouders samen de talenten van jonge spelers ontwikkelen en hun spelplezier vergroten? Train ouders in positief supporteren. Stimuleer jeugdsportclubs om ouders te ondersteunen in hun rol als coach en supporter. 

Dit project brengt opvoedingsondersteuning daar waar de ouders zich bevinden: rond het sportplein.

Waarom dit onderzoek?

Aan sport doen is goed voor lijf en leden, maar ook voor de algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze leren er o.a. ook sociale vaardigheden bij en bouwen een beter zelfbeeld op. De betrokkenheid van ouders is een sleutelfactor in de sportparticipatie van kinderen, en dan gaat het niet enkel over de hoeveelheid tijd en geld zij hieraan spenderen. Wanneer kinderen ouderlijke betrokkenheid steunend vinden, zal deze betrokkenheid hen stimuleren. Maar zodra kinderen de ‘steun’ van hun ouders veeleer als een ‘druk’ ervaren, komen hun welbevinden en dus ook hun prestaties in het gedrang. Uit eerder onderzoek blijkt dat drie op de vier jeugdspelers druk ervaart van hun ouders.

Onderzoekers:  Hans Van Crombrugge en  Joris Lambrechts

Partners: K.U.Leuven, Humane Kinesiologie; UGent, Ontwikkelingspsychologie; Klasse voor ouders; Jeugdcentrum STVV, Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbalfederatie Vlaanderen

Resultaten:

Tijdens deze 'train-the-trainer' bijscholing gaan we aan de slag met tips voor sportclubs om tot een optimale ouderbetrokkenheid te komen:

 • Organiseer minstens bij aanvang van het seizoen een infosessie waarop je de sportieve doelstellingen van de club toelicht: wat leren de kinderen op training, wat is de speelstijl, het wisselbeleid,… Ook de praktische afspraken en de omgangsregels binnen en buiten de lijnen dienen hier toegelicht.
 • Zorg voor een aanspreekpunt binnen de club zodat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met eventuele vragen en suggesties.
 • Betrek ouders in de evolutie van het kind door op regelmatige basis samen met de ouder de sportparticipatie van het kind te bespreken.
 • Betrek ouders in randzaken: organiseer bijvoorbeeld een ouderraad en geef die mee inspraak in het extrasportieve beleid van je club.

Sportclubs kunnen met het materiaal dat ze aangeboden krijgen, dan zelf een infosessie en een workshop voor de ouders van hun jonge spelers organiseren. De volgende tips over positief supporteren worden aan ouders gegeven:

Voor de wedstrijd:

 • Toon interesse;
 • Tracht zowel te weinig betrokkenheid en te veel betrokkenheid te vermijden;
 • Probeer van winnen een ondergeschikt belang te maken;
 • Stel haalbare verwachtingen.

Tijdens de wedstrijd:

 • Laat gerichte instructies over aan de coach;
 • Probeer negatieve feedback te vermijden;
 • Tracht consequent positief te supporteren voor alle spelers;
 • Besef dat niets (meer) zeggen ook negatief kan overkomen.

 Na de wedstrijd:

 • Tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: ‘Wat vond je er zelf van?’;
 • Geef een zinvolle uitleg bij je aanduidingen en suggesties;
 • Probeer steeds het positieve te benadrukken en het woord ‘maar’ te vermijden.

Bijkomend trainen?

 • Probeer je kind te betrekken in de beslissing om bijkomend te trainen;
 • Tracht de termen ‘moeten’ en ‘verwachten’ te vervangen door de termen ‘kunnen’ en ‘willen’.
 

Op uw maat?

 • Wilt u zelf aan de slag met dit vormingspakket?
 • Wilt u ouders meer betrekken bij uw jeugdsportclub?
 • Wilt u ouders én trainers leren hoe ze jonge spelers op een positieve manier kunnen motiveren? Hoe ze kunnen bijdragen, niet alleen tot betere prestaties, maar vooral tot meer spelplezier?

Neem contact met ons op: kcgezinswetenschappen@odisee.be​ – 02/240.68.40

Wil je meer weten?

Als je ons een mail stuurt, kunnen we u het digitaal beschikbare materiaal doorsturen.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen